Showing 1 - 20 results of 21 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 25. 12. 1941, Letohrad
  Úmrtí: 18. 8. 2023, Letohrad

  K praktickému řízení souboru se dostala poprvé při studiu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Po jejím absolvování vstoupila do Smíšeného sboru českého učitelstva. 1963 založila na tehdejší ZDŠ v Letohradě dětský pěvecký soubor Petrklíč. Sbormis...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 8. 1. 1883, Letohrad
  Úmrtí: 22. 7. 1939, Brno

  Narodil se 8.1.1883 v Letohradě. Zemřel 22.7.1939 v Brně. Pedagog. Ředitel měšťanské školy, okresní školní inspektor ve Valašském Meziříčí, pedagogický spisovatel. Z díla: Ruční práce z papíru a lepenky, Podzim dětem, Hříčky z plodů a plodin, Valašsk...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 23. 3. 1884, Letohrad
  Úmrtí: 9. 3. 1947, Ústí nad Orlicí

  Narodil se 1884. Akademický malíř, syn správce kyšperského zámku, absolvoval vídeňskou malířskou akademii. Jako voják rakousko-uherské armády bojoval na italské frontě. Námětem pro jeho obrazy byl často Kyšperk. V jeho tvorbě lze pozorovat fialové a...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 16. 11. 1812, Letohrad
  Úmrtí: 4. 11. 1872, Letohrad

  Narodil se 16. 11. 1812 Kyšperku (Letohradě). Jméno svědčí o německém původu rodiny a sám jej v této podobě užíval. Běžně však byla užívána i česká forma jména - Klíč. Byl obchodníkem, ale zajisté se mu dostalo i vzdělání, poněvadž byl více roků vole...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 7. 1. 1923, Letohrad
  Úmrtí: 22. 10. 1998, Letohrad

  Antonín Hlaváček se narodil v Letohradě na Orlici. Po absolvování gymnázia vystudoval pedagogickou fakultu a následně vyučoval výtvarnou výchovu na základní škole v Klášterci nad Orlicí a později na Gymnáziu v Žamberku na základní škole v Letohradě....


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 15. 4. 1913, Letohrad
  Úmrtí: 1. 9. 1999

  Narodil se 15. 4. 1913 v Letohradě (dříve Kyšperk) v domě č. p. 269 na Petříkově. Vystudoval dvouletou textilní školu v Ústí nad Orlicí. V roce 1932 nastoupil do nakladatelství Borový, při práci navštěvoval večerní kurzy profesora Mudruňky na Uměleck...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 18. 3. 1901, Letohrad
  Úmrtí: 19. 5. 1949, Moskva

  Novinář, spisovatel, pedagog. Jeden z tvůrců slovenské socialistické literatury, národní umělec. Původním povoláním učitel. Z díla: Kus cukru, Kronika. Narodil se v Kyšperku (dnes Letohrad), ve východních Čechách. Pocházel z rodiny strojvedoucího; mě...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 18. 7. 1871, Letohrad
  Úmrtí: 3. 5. 1930, Praha

  Vrchní ředitel Kooperativy v Praze, budovatel obchodního a zemědělského družstevnictví.


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 20. 9. 1909, Letohrad
  Úmrtí: 18. 7. 1977, Denver

  Právník a diplomat. Od 1933 úředník min. zahran. věcí v Praze, 1936-39 tiskový atašé v Bělehradě. Za 2. svět. války účastník zahr. odboje v Londýně, kde řídil čs. vysílání BBC. 1945-46 čs. vyslanec, 1946-48 velvyslanec v Jugoslávii (1947-48 souč. v A...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 28. 2. 1899, Letohrad
  Úmrtí: 18. 5. 1971, Praha

  Hudební vědec, skladatel, pedagog. Prof. pražské konzervatoře, přednášky na AMU, pedagogic. fak. Vyvíjel činnost lidovýchovnou a přednáškovou. Přednášel zejména učitelům hudebních škol na Plzeňsku, Pardubicku, v Praze a na kursech v Opočně. Z díla: G...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: Letohrad
  Věk: 49

  Narodil se v Ústí nad Orlicí. Vystudoval Gymnázium v České Třebové a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Od roku 1992 působí jako redaktor a moderátor. Pracoval v rádiích Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996–99...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: Letohrad
  Věk: 48

  Narodil se 24. 2. 1976 v Letohradě. Vyučil se strojním zámečníkem a vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou. Pracoval v kunčickém podniku Strojobal, nyní technikem speciálního měření v podniku OEZ, s. r. o. Letohrad. Zajímá se o historii, kt...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: Letohrad
  Věk: 41

  Narodil se 3. 2. 1983 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Letohradě, maturoval 2004. S biatlonem začal již v deseti letech. V juniorském věku vybojoval celkem sedm medailí na svět...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: Letohrad
  Věk: 75

  Narodil se 20. 4. 1949 v Letohradě. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1972–92 redaktor a zástupce šéfredaktora deníku Večerní Praha, od roku 1992 spolumajitel nakladatelství a vydavatelství turistické literatury S &...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: Letohrad
  Věk: 85

  Ekonomka, ministryně obchodu a cestovního ruchu ČSR, od 5. 12. 1989. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor: vnitřní obchod. Pracovnice výzkumných ústavů resortu obchodu. Vedoucí oddělení, vedoucí týmu ve Výzkumném ústavu obchodu 1970-19...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 1. 12. 1753, Letohrad
  Úmrtí: 8. 5. 1807, Praha

  Houslista, violista, hudební pedagog. Působil na Strahově a u sv. Víta, violista divadelního orchestru, patrně též hráč na violu da gamba (pro tento nástroj psal komorní skladby). Vyučoval hře na housle a klavír.


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 7. 5. 1833, Letohrad
  Úmrtí: 7. 10. 1905, Mikulovice

  Učitel náboženství na reálce v Pardubicích 1864-1869, sbormistr, zpěvák. 25. 7. 1860 vysvěcen na kněze. Zpíval koncertně, 1869-1870 sbormistr Pernštýna a Ludmily. Články ve výročních zprávách reálné školy, např.: Počátky zpěvu církevního od Karla Vel...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 20. 3. 1871, Letohrad
  Úmrtí: 26. 11. 1918, Spojené státy Americké

  Narodil se 20.3.1871 v Kyšperku (nynějším Letohradě), Ústecké ulici čp. 97. V rodině chudého ševce Josefa a jeho ženy Terezie, rozené Bednářové. Jan se vyučil obuvníkem u ševce Majvalda v Palackého ulici čp. 62. Vlastní pílí a podporou amerických kra...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 19. 9. 1932, Letohrad
  Úmrtí: 6. 5. 2003, Letohrad

  Životní osudy Jaroslava Tschöpy zásadně poznamenala II. světová válka a skutečnost, že vyrůstal v rodině, kde matka byla Češka, ale otec byl německé národnosti. I když se doma mluvilo česky, musel...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 7. 1. 1897, Letohrad
  Úmrtí: 6. 12. 1993, Plzeň

  Hygienik, zakladatel a dlouhodobý přednosta hygienického ústavu lékařské fakulty UK. Abs. gymn. v Hradci Králové a lékařskou fakultu UK v Praze. Promoval 1921. Po promoci jako asistent v ústavu prof. Honla. Vedoucí laboratoře výroby očkovacích látek,...


  Saved in: