Showing 1 - 20 results of 23 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 1688, Lanškroun
  Úmrtí: 1765, Praha

  Narodil se roku 1688 v Lanškrouně. Uznávaný právník a zemský prokurátor v Praze. Mecenáš svého rodiště. Založil nadaci pro studenty a příbuzné, nadaci pro kostel sv. Václava na vydržování dalšího kaplana. Zemřel roku 1765 v Praze....


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 1723, Lanškroun
  Úmrtí: 1. 12. 1794, Vídeň

  Narodil se roku 1723 v Lanškrouně. Významný válečník - dělostřelec. Dosáhl vojenské hodnosti generálního polního maršála. Účastnil se polních tažení v Čechách a Slezsku. Bojoval po boku generála Laudona. Po uzavření míru ve válce sedmileté inspektore...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: Lanškroun
  Věk: 65

  Autor kresleného humoru. Absolvent střední prům. školy strojnické. Technik v odd. metalurgie ČKD Hradec Králové. Kresleným humorem se zabývá od mládí. Spolupráce s redakcemi Pochodně, Melodie, Zahrádkáře, Obrany lidu, Stadionu a Lidové demokracie. Čl...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 25. 8. 1897, Lanškroun
  Úmrtí: 10. 3. 1977, Praha

  Docent architektury zemědělských staveb na VŠ zemědělské. Dr. tech. věd za dizertační práci Zemědělská usedlost z hlediska ekonomie provozu a rentability. Před dokončením studia asistent Ústavu zemědělského stavitelství prof. dr. R. Petříka při VŠ ze...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 2. 5. 1824, Lanškroun
  Úmrtí: 6. 3. 1888, Lanškroun

  Člen rozvětvené lanškrounské rodiny. Po 27 let nepřetržitě člen městského zastupitelstva, poprvé zvolen 1861. Na počátku veřejného působeni uváděn jako provozovatel vinopalny. Majitel realit, brilantní hudebník a organizátor mnoha hudebních akcí ve m...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 17. 11. 1796, Lanškroun
  Úmrtí: 27. 5. 1860, Lanškroun

  Narodil se 17. 11. 1796 v Lanškrouně. Syn Christiana Polykarpa Erxlebena, společník a dědic textilní firmy. Od roku 1831 dopisujícím člen Vlasteneckohospodářské společnosti. Provozoval rodinnou lékárnu v Lanškrouně. V letech 1845-50 voleným lanškroun...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 2. 4. 1860, Lanškroun
  Úmrtí: 7. 7. 1937, Praha

  Narodil se 2. 4. 1860 v Lanškrouně. Inženýr chemie, ředitel cukrovaru v Rusku. Volnomyšlenkář, redigoval Listy cukrovarnické. Z díla: Ethika osobní, Ethika sociální. Zemřel 7. 7. 1937 v Praze.


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 1560, Lanškroun
  Úmrtí: 1614, Praha

  Knihtiskař, učitel, později kněz podobojí, básník. Narodil se v Lanškrouně jako syn místního učitele. Studoval v Praze, 1588 vysvěcen. Od r. 1609 tiskl své i cizí spisy ve vlastní tiskárně na Starém Městě pražském. Působil i ve Vysokém Mýtě. Autor pí...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 1907, Lanškroun
  Úmrtí: 1997, Lanškroun

  Narodil se roku 1907 v Lanškrouně. Aktivní cvičitel TJ Sokol a od roku 1937 jeho náčelník. Po 2. světové válce činnost lanškrounského Sokola spolu s Jaroslavem Čapkem obnovuje. Až do rozpuštění organizace působil jako cvičitel, praporečník a kronikář...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 13. 6. 1595, Lanškroun
  Úmrtí: 10. 4. 1667, Praha

  Narodil se 13. 6. 1595 v Lanškrouně. Roku 1601 se rodina odstěhovala do Litomyšle, po sedmi letech pak do Jindřichova Hradce, kde byl Jan zapsán v jezuitské koleji. Kvůli chatrnému zdraví nebyl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a odešel studovat filozof...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 1847, Lanškroun
  Úmrtí: 3. 10. 1915, Bratislava

  Průmyslník širokých schopností. Vedle výroby šperků, hodinek i bižuterie, která byla exportována do celého Rakouska-Uherska, Itálie, Francie i Švýcarska i nadaný klenotník. Ocenění v Evropě i Americe. Přes různé funkce se spíše držel stranou komunáln...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: Lanškroun
  Věk: 58

  Narodil se 29. 10. 1965 v Lanškrouně. Fotograf (od r. 1987 člen lanškrounského fotoklubu), věnuje se umělecké, technické a reklamní fotografii (profesionálně od r. 1992). Jeho práce byly prezentovány na několika autorských i společných výstavách....


  Saved in:
 13. 13
  Narození: Lanškroun
  Věk: 65

  Narozena 30. 7. 1958 v Lanškrouně. Doc., PhDr., Ph.D., archivářka, historička, věnuje se regionální historii okresu Ústí nad Orlicí a dějinám Němců v Čechách, též práce z ob...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 4. 9. 1821, Lanškroun
  Úmrtí: 28. 8. 1894, Lanškroun

  Narodil se 4. 9. 1821 v Lanškrouně. Profesí mýdlovarník, nejvýznamnější místní politik 19. století. V letech 1861-91 starostou města, zvolen celkem jedenáctkrát, ale poslední volbu již nepřijal. Na jeho podnět založena městská spořitelna, napomáhajíc...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: Lanškroun
  Věk: 63

  Narodila se 14. 10. 1960 v Lanškrouně. Mgr., bývalá ředitelka Městského muzea v Žamberku. Autorka knihy o tradici zpracování dřeva v Orlických horách.


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 1863, Lanškroun
  Úmrtí: 1944, Dolní Čermná

  Narodil se v roce 1863 v Lanškrouně. V letech 1899-1903 starostou obce Čermná. Nadšený hasič, v letech 1900-38 starostou České hasičské župy lanškrounské č. 111. Se svou ženou Arnoštkou, rozenou Beneschovou z Jakubovic měli osm dcer a syna - dirigent...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 15. 3. 1782, Lanškroun
  Úmrtí: 22. 5. 1849, Lanškroun

  Narodil se 14. 4. 1781 v Lanškrouně. Roku 1808 si otevřel obchod se střižním zbožím. Úspěšný obchodník, po zřízení poštovního úřadu dědičný poštmistr. Od 12. 3. 1835 městský kronikář. Věnoval se regionální historii, v registrátorech a archivech vyhle...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 15. 10. 1864, Lanškroun
  Úmrtí: 21. 4. 1932, Vídeň

  Narodil se 15. 10. 1864 v Lanškrouně jako nejmladší ze sedmi dětí papírníka a knihkupce. Po obecné škole studoval gymnázium (1874-82). 10. 9. 1883 obdržel od Královéhradeckého biskupa vysvědčení zachovalosti, které potvrzovalo mj. jeho zbožnost, dobr...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 15. 11. 1906, Lanškroun
  Úmrtí: 4. 7. 1973, Louny

  Narodil se 15. 11. 1906 v Lanškrouně. Hudbu studoval nejprve soukromě, poté na mistrovské škole pražské konzervatoře. V letech 1924-27 studoval skladbu u J. B. Foerstera, dirigování u V. Talicha (1934-36). Dirigent Symfonického orchestru českých žele...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: Lanškroun
  Věk: 100

  Narodil se 28. 2. 1924 v Lanškrouně. Díky své inteligenci začal studovat gymnázium o rok dříve (skončil ve školním roce 1941/42). Poté povolán do armády, dostal se do zajetí a po válce se do Lanškrouna již vrátit nemohl. Studoval na několika prestižn...


  Saved in: