Showing 1 - 20 results of 34 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: Žamberk
  Věk: 99

  Pracovník geologického ústavu ČSAV. Ved. odděl. geochemie. Vědec. prac. katedry mineralogie a geologie na přír. fakultě UK. Odborný publicista. Z díla: Rozklady základních organických surovin (1966), geochemie draselných živců durbachitů. Certova bře...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: Chlomek
  Věk: 99

  Genetik, vědec, odborný publicista. 1947-51 studoval na VŠZ při ČVUT v Praze. 1951-54 věd. pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, 1955-61 Laboratoř biologie rozmnožování zvířat ČSAZ, 1962-72 Laboratoř fyziologie a genetiky živočich...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 10. 6. 1914, Žamberk
  Úmrtí: 1. 6. 1957, Praha

  Profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV, vědní obor: teoretická fyzika. Autor prací z oboru kvantové a statistické fyziky pevných látek, o aluminiu, poruchách a tání krystalů halogenidů stříbra, teorii tání iontových krystalů. Autor vědeckých pr...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 13. 6. 1595, Lanškroun
  Úmrtí: 10. 4. 1667, Praha

  Narodil se 13. 6. 1595 v Lanškrouně. Roku 1601 se rodina odstěhovala do Litomyšle, po sedmi letech pak do Jindřichova Hradce, kde byl Jan zapsán v jezuitské koleji. Kvůli chatrnému zdraví nebyl přijat do Tovaryšstva Ježíšova a odešel studovat filozof...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 13. 5. 1821, Praha
  Úmrtí: 27. 10. 1895, Ústí nad Orlicí

  Narodil se 13. 5. 1821 v Praze. Vystudoval klasickou filozofii na pražské univerzitě. Pod vlivem prof. K. B. Presla a J. Redtenbachera přešel ke studiu přírodních věd, zejm. chemie. Asistentem a později docentem chemie na univerzitě v Praze. Roku 184...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 8. 5. 1919, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 1999

  Botanička, vědecko-výzkumná pracovnice. Navštěvovala gymnázium v České Třebové a později v Mladé Boleslavi. 1945-50 na přír. fak. UK v Praze. Stala se asistentkou ústavu technické...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 8. 5. 1919, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 18. 11. 1999

  Vědecká pracovnice Ústředního ústavu geologického v Praze - floristika, paleobotanika. Z díla: Paleobotanický výzkum internac. travertinů v Gánovcích (1960).


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 26. 3. 1698, Helvíkovice
  Úmrtí: 21. 12. 1765, Přímětice

  Přírodovědec, konstruktér, vynálezce bleskosvodu. 1726 vysvěcen, zároveň jmenován učitelem přírodních věd a později i filozofie a teologie na klášterní škole. 1736 dosazen na přímětickou faru, kde se trvale a s nadšením věnoval fyzikálním experimentů...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 18. 12. 1921, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 10. 2. 1982, Praha

  Fyzik, člen korespondent ČSAV (1960), prof. MFF UK v Praze (1966). 1948 absolvoval přírodověd. fakultu UK v Praze. 1952-82 ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze a externě přednášel na MFF UK v Praze a na fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 17. 10. 1916, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 28. 6. 1999, Göteborg

  Narodil se 17. 10. 1916 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě UK v Praze. Zájem o základní vědecké disciplíny ho přivedl na Fyziologický ústav. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 pracoval v endokrinologické laboratoři jedné praž...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 1. 2. 1880, Hrádek
  Úmrtí: 19. 1. 1959, Praha

  Prof. anorg. technologie na ČVUT v Praze. Odborník ve fyzikální chemii a praktické fotografii, autor odborných publikací. Člen II. tř. ČAVU: dopisující 24.6.1915, mř. 23.4.1926, ř. 22.10 1937. Člen Královské české společnosti nauk: mř. 8.1.1908, řádn...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 4. 2. 1895, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 25. 4. 1982, Praha

  Narodila se 4. 2. 1895 ve Vysokém Mýtě. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze (1919) a Státní archivní školy (1921). V letech 1924 a 1926 stipendistkou Čs. historického ústavu v Římě. Od roku 1931 zemskou archivářkou, až do roku 1937 vědeckou pr...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 9. 2. 1922, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 10. 12. 2010

  Narodil se 9. 2. 1922 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval chemii na UK v Praze. V letech 1944-45 totálně nasazen v Drážďanech. V letech 1953-70 vedoucím katedry analytické chemie PřF UK, poté děkanem MFF UK. 1968-70 ředitelem projektu UNESCO po modernizaci...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 26. 12. 1899, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 4. 4. 1973, Praha

  Jazykovědec, vědecký pracovník Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Jazykovědec, pak ředitel Slovanského ústavu v Praze, Dokončil Profousovo dílo: Místní jména v Čechách, IV. Z díla: Staročeská osobní zájmena a naše příjmení.


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 1. 6. 1849, Žamberk
  Úmrtí: 22. 6. 1891, Praha

  Český fyzik a astronom, profesor pražské univerzity. Zasloužil se o rozvoj fyziky a astronomie u nás, autor první české vědecké učebnice fyziky. Člen II. tř. ČAVU, řádný 3. 7. 1890. Král. Spol. nauk: mř. 5. 5. 1880, ř. 11. 6. 1884. Z díla: Základové...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 7. 1. 1897, Letohrad
  Úmrtí: 6. 12. 1993, Plzeň

  Hygienik, zakladatel a dlouhodobý přednosta hygienického ústavu lékařské fakulty UK. Abs. gymn. v Hradci Králové a lékařskou fakultu UK v Praze. Promoval 1921. Po promoci jako asistent v ústavu prof. Honla. Vedoucí laboratoře výroby očkovacích látek,...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 31. 8. 1926, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 1974

  Pracovník Ústř. ústavu biologického v Praze, ovocnář, zahrádkář, specialista v rostlinné fyziologii, anatomii a cytologii. Z díla: publikace odb. článků a statí v časopisech.


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 29. 5. 1932, Děčín
  Úmrtí: 12. 8. 2011

  Narodil se 29. 5. 1932 v Děčíně. Dětství prožil v Hradci Králové, absolvoval zde gymnázium a již zde se jeho zájem orientoval na středověkou hmotnou kulturu. V letech 1952-57 studoval archeologii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (prof. Ei...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 24. 2. 1921, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 31. 5. 2001

  Vědecký pracovník 2. interní kliniky LF UK - kardiologická laboratoř.


  Saved in:
 20. 20
  Narození: Žamberk
  Věk: 92

  Entomolog. 1949-51 studoval na přírodověd. fakultě UK v Praze. 1951-56 na univ. v Moskvě. Od r. 1959 věd. pracovník Entomologického ústavu ČSAV v Praze (od 1984 v Čes. Budějovicích). Zabývá se ekologií a taxonomií mšic a studiem jejich individ. vývoj...


  Saved in: