Showing 1 - 20 results of 27 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 17. 11. 1931, Říčky
  Úmrtí: 16. 4. 2018, Pardubice

  Vlastislav Novák se narodil 17. 11. 1931 v Říčkách.    Základy ve hře a v dirigování získal Vlastislav Novák na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Tam také založil při studiu gymnázia mládežnický sbor této školy a sbor dětský. Absolvo...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 16. 1. 1913, Praha
  Úmrtí: 18. 11. 1974, Praha

  Emil Hradecký se narodil 16. ledna 1913 v Praze a po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu (1931) vstoupil na filozofickou fakultu Karlovy Unoverzity, kde studoval u Z. Nejedlého a O. Zicha hudební vědu a estetiku. Souběžně studoval také Státní konserv...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 20. 10. 1840, Chýnov
  Úmrtí: 22. 8. 1909, Chýnov

  Narozen 20.10.1840 v Chýnově u Tábora, zemřel 22.8.1909 tamtéž. Středoškolský profesor přírodopisu, práce z oboru. Zoolog, středoškolský profesor přírodopisu. Působil jako profesor na litomyšlském gymnáziu. Předseda Klubu přírodovědců v Praze....


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 26. 2. 1901, Uhřice
  Úmrtí: 15. 12. 1954, Brno

  Narozen 26.2.1901 v Uhřicích u Moravské Třebové, zemřel 15.12.1954 v Brně. RNDr., profesor geologie, publikace z oboru.


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 6. 6. 1890, Domažlice
  Úmrtí: 25. 6. 1955, Domažlice

  Učitel, kulturní a osvětový pracovník, ochotník. Od roku 1916 působil na Reálném gymnáziu v Chotěboři jako profesor českého jazyka. Stanul v čele kulturního dění a významně přispěl k přetváření chotěbořského společenského života. Pozornost si zaslouž...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 2. 7. 1867, Chotěboř
  Úmrtí: 18. 5. 1918, Příbram

  Byl profesorem mineralogie, geologie a nauky o ložiscích na vysoké škole montanistické v Příbrami a dopisujícím členem české společnosti nauk. Narodil se v Chotěboři do rodiny zámožných rodičů Eleonory a Jana Rybových v čp. 401. Podle matriční knihy...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 14. 7. 1906, Lučice
  Úmrtí: 23. 2. 1987, Čáslav

  Spisovatel knih pro mládež, autor pedagogických knih a příruček.Josef Prchal se narodil v Lučici v rodině středního zemědělce. Vyrůstal na zemědělské usedlosti společně se třemi sourozenci. Obecní školu absolvoval s výtečným prospěchem v Lučici v let...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 5. 5. 1909, Chotěboř
  Úmrtí: 1977, Spojené státy Americké

  Vysokoškolský profesor sociologie a antropologie, spisovatel, básník. vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze a ve studiích pokračoval ve Spojených státech na Bostonské univerzitě, kde roku 1962 získal doktorát sociálních a antropologických vě...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 1. 1. 1887, Praha
  Úmrtí: 15. 4. 1941, Chotěboř

  Profesor, geolog, geograf. Vystudoval reálné gymnázium v Praze. Následovalo studium v oborech matematika, fyzika a přírodopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po jeho absolvování nastoupil na své první učitelské místo, na gymnázium v Praze,...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: Havlíčkův Brod

  Jan D. Bláha, kartograf, geograf a kulturní antropolog pochází z města Chotěboře. Absolvoval jednak obor Geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jednak obor kulturologie na katedře te...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 10. 11. 1883, Velešín
  Úmrtí: 30. 7. 1956, Havlíčkův Brod

  Český esperantista, doktor filozofie a ředitel gymnázia v Chotěboři. Byl vůdčí osobnost československého esperantského hnutí. Již ve studentských letech se naučil esperantu a pro tento umělý jazyk se nadchl. Později, jako profesor středních škol, poz...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 13. 12. 1885, Chrudim
  Úmrtí: 1. 11. 1964, Kralupy nad Vltavou

  Středoškolský profesor, autor přírodovědeckých, historických a beletristických prací, muzejní pracovník. Vystudoval Univerzitu Karlovu, obor přírodní vědy. Poté působil jako středoškolský pedagog v Brně, a později na reálném gymnáziu v Kralupech nad...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 12. 1. 1827, Chotěboř
  Úmrtí: 5. 7. 1913, Písek

  Karel Ninger se narodil v rodině obuvníka v čp. 109 na Sádkách v Chotěboři. Gymnázium studoval v Německém Brodě, kde se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským. Studoval filosofii v Praze, později bohosloví v Hradci Králové, ale toto studium nedokončil...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 31. 5. 1818, Hradec Králové
  Úmrtí: 12. 6. 1905

  Historik, archivář, politik a pedagog.Po absolvování gymnázia nastoupil na Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. Zde studoval dva roky filozofii, a poté práva. Během toho působil i jako soukromý učitel.Po dokončení studií (1839) se stal soukromým ba...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 7. 6. 1854, Polná
  Úmrtí: 24. 7. 1930, Chotěboř

  Lékař, univerzitní profesor, držitel papežského řádu sv. Řehoře Velikého, básník. Dětství prožil v Chotěboři, kam se s rodinou z Polné přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě vstoupil na pražskou univerzitu. Již v dob...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 22. 12. 1923, Chotěboř
  Úmrtí: 22. 3. 1981, Praha

  Byl profesorem analytické chemie.Od roku 1949 působil na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Zde přednášel na katedře analytické chemie v letech 1956-1966 jako docent, od roku 1966 požíval titul profesor. Jako analytický chemik se zabý...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 4. 12. 1884, Kelč
  Úmrtí: 25. 7. 1949, Okarec

  Středoškolský profesor, knihovník, básník, autor literatury pro děti, překladatel z ruštiny a francouzštiny. Byl bratrem Jaroslava Křičky, významného hudebního skladatele. Vystudoval obor technické chemie. Jako chemik působil nejdříve v cukrovaru v H...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 1891, Praha
  Úmrtí: 1968, Svitavy

  Profesor kreslení, výtvarník, grafik, ilustrátor a pedagog. Po studiu na reálce pokračoval dvouletým studiem na Vysokém učení pražském. Poté přestoupil na Uměleckoprůmyslovou školu. Během 1. světové války odešel na vojnu a studia dokončil na konci vá...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 5. 9. 1916, Libice nad Doubravou
  Úmrtí: 30. 4. 1961, Praha

  Byl akademickým malířem a profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a později pokračoval na École des Beaux-Arts v Pařízi. Horník byl především vynikajícím a citlivým portrétistou, ale maloval i po...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 12. 1. 1883, Bílek
  Úmrtí: 11. 4. 1974

  Profesor, kartograf a geodet. Po ukončení studia na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě pokračoval ve studiu na Českém učení technickém v Praze - nejprve obor strojního inženýrství, pak na učebním běhu pro zeměměřiče, který ukončil s vyznamenání...


  Saved in: