Showing 1 - 20 results of 52 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 4. 1. 1882, Bělkovice-Lašťany
  Úmrtí: 14. 12. 1935

  Narodil se 4. ledna 1882 v Bělkovicích u Olomouce. Vystudoval advokacii a do České Třebové přišel v roce 1911 s manželkou Hermou. V České Třebové se brzy pro svoje osobní a pracovní kvality stal váženým a oblíbeným občanem. Záhy se zapojil do práce v...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: Litomyšl
  Věk: 76

  JUDr. Felix Křížek se narodil 8.10. 1947 v Litomyšli. V České Třebové vychodil základní školu má zde své známé a spolužáky. V letech 1963–1967 studoval na Střední škole společného stravování ve Velkém Meziříčí, v letech 1972–1979 pracoval na pozicích...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 1920, Česká Třebová
  Úmrtí: 1. 7. 2006, Spojené státy Americké

  Profesor Karel Holbik je rodák z České Třebové žijící mnoho desetiletí v USA, kde se dokázal prosadit tak, že jeho osud je popsán v americké encyklopedii Who´s Who in America. Pochází z železničářského prostředí, v němž vysokoškolská tradice nebyla....


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 9. 1. 1808
  Úmrtí: 16. 11. 1832

  Pocházel z českotřebovské měšťanské rodiny. Jeho otec provozoval řeznickou živnost v domě čp. 40. Při studiu na litomyšlském gymnáziu náležel k užšímu kroužku posluchačů učitele Bonifáce Buzka. S těmito žáky se Buzek scházel mimo učební dobu a vyslov...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 23. 11. 1826, Česká Lípa
  Úmrtí: 5. 4. 1894, Praha

  Čestný občan Lanškrouna. Advokát v České Lípě, od 1861 až do smrti opakovaně poslanec zemského sněmu. Činný v německých spolcích. např. Spolku pro dějiny Němců v Čechách, spoluzakládal Německé kasino v Praze. Obhájce německých zájmů v Čechách, proto...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 25. 1. 1847, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 10. 11. 1883, Vysoké Mýto

  Hudební organizátor. Člen pěveckého sboru Otakar (1876). Stýkal se s českými klasiky - Smetanou, Dvořákem, Fibichem, Bendlem.


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 10. 8. 1836, Velká Skrovnice
  Úmrtí: 6. 9. 1898, Praha

  Právník a vlastenec. Vystudoval práva na pražské univerzitě. Rigorózní zkouška 1863, 1870 skládal advokátskou přísahu v češtině. Praxi doplňoval veřejnou činností, např. v ředitelství Hypoteční banky. 1878-1889 poslanec zemského sněmu za obvod měst L...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 1688, Lanškroun
  Úmrtí: 1765, Praha

  Narodil se roku 1688 v Lanškrouně. Uznávaný právník a zemský prokurátor v Praze. Mecenáš svého rodiště. Založil nadaci pro studenty a příbuzné, nadaci pro kostel sv. Václava na vydržování dalšího kaplana. Zemřel roku 1765 v Praze....


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 15. 11. 1906, Lanškroun
  Úmrtí: 4. 7. 1973, Louny

  Narodil se 15. 11. 1906 v Lanškrouně. Hudbu studoval nejprve soukromě, poté na mistrovské škole pražské konzervatoře. V letech 1924-27 studoval skladbu u J. B. Foerstera, dirigování u V. Talicha (1934-36). Dirigent Symfonického orchestru českých žele...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 30. 5. 1924, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 9. 6. 2014, Praha

  Narodil se 30. 5. 1924 ve Vysokém Mýtě. Gymnázium začal studovat ve Vysokém Mýtě a po přestěhování do Jičína pokračoval ve studiu na místním gymnáziu v letech 1938 - 1943. Po válce zahájil studium na Právnické fakultě v Praze. Za války dva roky totál...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 6. 8. 1876, Sezemice
  Úmrtí: 1920, Praha

  Odb. publicista, spisovatel, právník. Absolvent gymnázia ve Vysokém Mýtě, pak právnické fakulty UK v Praze, promoval 1900. Soudní praxe v Pardubicích, auskultant v Chrudimi, soudce v Hradci Králové a v Praze, kde posléze vykonával funkci rady ministe...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 23. 3. 1807, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 23. 3. 1882, Vídeň

  Byl to jazykovědec, literární historik, profesor češtiny a české literatury na Stavovské akademii a Univerzitě v Olomouci a Vídeňské univerzitě, a také překladatel z němčiny. Působil také pod pseudonymem Mudromil Mýtský. Narodil se ve Vysokém Mýtě...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 22. 6. 1930, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 15. 4. 1997, Vídeň

  Právník, politolog a politik. 1956-64 pracovník Ústavu státu a práva ČSAV v Praze, od 1963 doc. práv. fakulty UK; autor četných prací z oblasti polit. teorie.1946-68 tajemník právní komise ÚV KSČ; 1968-69 člen ÚV KSČ. Představitel reformního proudu v...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 28. 3. 1893, Litomyšl
  Úmrtí: 7. 3. 1943, Osvětim

  Narodil se 28. 3. 1893 v Litomyšli. Vystudoval právo na univerzitách ve Vídni. Po první svět. válce si v Ústí nad Orlicí otevřel vlastní advokátní kancelář. S rodinou žil v bytě ve 2. patře budovy dřívější pošty (Komenského ul. 156). Od 15. 3. 1939 n...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 20. 5. 1853, Vysoké Mýto

  Narodil se 20. 5. 1853 ve Vysokém Mýtě. Vzdělání získal na hlavní škole ve Vysokém Mýtě, na gymnáziu v Litomyšli a v Hradci Králové. V letech 1872-76 studoval práva v Praze. Soudní praxi zahájil u Krajského soudu v Chrudimi, poté v Jičíně. Po složení...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 28. 10. 1862, Damníkov
  Úmrtí: 27. 12. 1946, Vídeň

  Narodil se 28. 10. 1862 v Damníkově u Lanškrouna. Vystudoval gymnázium v Lanškrouně a práva na Vídeňské univerzitě. Vynikl v oblasti soudnictví. Od roku 1898 předsedou okresního soudu ve Vrchlabí, od roku 1907 rada zemského soudu v Praze, ve stejném...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 11. 2. 1908, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 23. 11. 1987, Letohrad

  Pedagog SPŠŽ v Letohradě, vlastivědný pracovník, sbormistr. Obecnou a měsťanskou školu navštěvoval ve Vysokém Mýtě, obchodní akademii v Kolíně, pak krátký čas úředníkem banky v Jičíně, poté studium na právnické fak. UK Praha. 1951 přeřazen jako úředn...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: Vysoké Mýto

  Narodil se v roce 1959 ve Vysokém Mýtě. Autor prací z oblasti správního práva.


  Saved in:
 19. 19
  Narození: Žamberk
  Věk: 84

  Doc. finančního práva na právnické fakultě UK v Praze. Odborný publicista. Dílo: Teoretické otázky finančního práva aj.


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 18. 10. 1900, Pardubice
  Úmrtí: 27. 9. 1972, Pardubice

  Prozaik, dramatik. V Pardubicích vystudoval klasické gymnázium (mat. 1919), v Praze na UK práva (JUDr. 1924). Advokátní praxi vykonával v Pardubicích: 1924-32 jako koncipient (1926-27 vojenská prezenční služba ve Vysokém Mýtě). 1932-49 ve vlastní adv...


  Saved in: