Showing 1 - 20 results of 28 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 19. 1. 1904, Štramberk
  Úmrtí: 17. 7. 1980, Ostrava

  Spisovatel, literární historik a kritik, pedagog. Působil na gymnáziích v Ostravě a Hlučíně, krátce v Grenoblu. Po roce 1948 byl obviněn z protirežimní činnosti a vězněn až do roku 1960. V rané části tvorby byl ovlivněn poetismem a poezií V. Nezvala...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 20. 11. 1926, Petřvald
  Úmrtí: 24. 9. 1997, Ostrava

  Český tanečník a choreograf. Jako tanečník vytvařel převážně titulní role, choreograficky se kromě baletů (L. Delibes, Coppélia 1952, 1977), P. I. Čajkovskij, Louskáček, 1954) podílí i na operách (B. Smetana, Prodaná nevěsta) 1953, 1957, 1961; G. puc...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 9. 8. 1914, Ostrava
  Úmrtí: 2005, Ostrava

  Leopold Čada byl český spisovatel, publicista a bibliofil. Byl čestným jednatelem Spolku českých bibliofilů. Roku 1949 získal v Olomouci třetí cenu v literární soutěži Družiny literární a umělecké. Psal prózu (Mučedníci, Na to jsem nezapomněl) i poez...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 7. 5. 1887, Plzeň
  Úmrtí: 7. 8. 1974, Ostrava

  Český báňský inženýr, geofyzik a geodet. Po absolvování důlní praxe na Nučicku a Plzeňsku působil od r. 1919 na Vysoké škole báňské v Příbrami a od r. 1945 v Ostravě (rektor). Zakladatel českéškoly důlního měřičství, autor řady konstrukčních zlepšen...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 7. 5. 1887, Plzeň
  Úmrtí: 7. 8. 1974, Ostrava

  Od r. 1906-1911 studoval hornictví a hutnictví na Vysoké škole hornické. R. 1910 se stal asistentem geodézie, r. 1911 přešel do hornického provozu. po dosažení doktorátu se vrátil na Vysokou školu báňskou jako docent. R. 1920 se stal přednostou Insti...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 5. 4. 1924, Šenov
  Úmrtí: 8. 6. 1976, Ostrava

  Český herec. V letech 1946-49 člen Slezského národního divadla v Opavě, později působil v Olomouci, Liberci, Karlovych Varech a Ostravě. V hereckém projevu uplatňoval především svůj mužný zjev, čisotu dikci i vznostné gesto. Z rolí: Tartuffe (Moliére...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 15. 3. 1944, Ostrava
  Úmrtí: 3. 6. 2017, Ostrava

  Český skladatel. V letech 1958-62 studoval na ostravské konzervatoři (klavír) a v letech 1962-71 na AMU v Praze. Jeho skladatelský projev vychází z české hudební tradice. Autor symfonií (Vokální symfonie, 1971; symfonie Bohemica. 1982), kantáty Mala...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 2. 6. 1928, Bohumín
  Úmrtí: 28. 6. 1984, Ostrava

  Český geolog a paleontolog. Působil na Univerzitě Karlově v Praze. Studoval ložiska kaustobiolitů a karbonskou flóru na Ostravsku. Dílo: Vývoj stratigrafie permokarbonských oblastí Čech a Moravy (1955), Geologie uhelných ložisek I-III (1963-65), Geo...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 27. 2. 1915, Praha
  Úmrtí: 12. 3. 1999, Ostrava

  Český herec. Od roku 1949 byl členem činohry Státního divadla v Ostravě (1953-56 umělecký ředitel). z rolí: Cyrano z Bergeraku (E. Rostand, 1954), Jegor Bulyčov (M. Gorkij, 1961), Tartuffe (Moliére, 1968). Uplatnil se též ve filmu (Uloupená hranice,...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 3. 7. 1854, Hukvaldy
  Úmrtí: 12. 8. 1928, Ostrava

  Český skladatel. Člen České akademie věd a umění (1912), člen Pruské akademie umění (1927). V letech 1874-75 studoval na varhanické škole v Praze, v letech 1879-80 skladbu, estetiku, klavírní a varhanní hru na konzervatořích v Lipsku a Vídni. 1880-1...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 22. 9. 1926, Ostrava
  Úmrtí: 11. 9. 2015, Ostrava

  Český tanečník a choreograf. Od roku 1942 tanečník, choreograf a režisér, od 1972 šéf baletu Státního divadla v Ostravě. Z rolí: Ondráš (I. Hurník, 1951), Falstaff (V. Oranskij, Veselé paničky windsorské, 1964), Princ (P. I. Čajkovskij, Labutí jezero...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 17. 2. 1921, Ostrava
  Úmrtí: 17. 12. 1999, Ostrava

  Byla česká tanečnice a choreografka. 1935-79 byla členkou Státního divadla v Ostravě (od 1964 baletní mistryně). Od 1953 profesorkou konzervatoře v Ostravě. Role v baletech: Labutí jezero (P. I. Čajskovskij, 1952), Coppélia (L. Delibes, 1954), Bachči...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 29. 3. 1902, Pavlíkov
  Úmrtí: 10. 11. 1989, Ostrava

  Český analytický a jaderný chemik. Od roku 1931 docentem VŠ báňské v Příbrami, od 1945 profesorem VŠ báňské v Ostravě. Pracoval v oblasti hutnické analytiky a radioaktivní chemie. Autor či spoluautor např. příruček Analýza provozních plynů a důlních...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 6. 3. 1926, Ostrava
  Úmrtí: 25. 6. 1993, Ostrava

  Český skladatel. Skladbu studoval 1944-46 na pražské konzervatoři a v letech 1946-50 na bratislavské konzervatoři. Působil jako dramaturg opery v Ostravě, od 1955 pedagog (1967-73 ředitel) ostravské konzervatoře, od 1973 hudební režisér a redaktor Čs...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 4. 3. 1908, Hořice
  Úmrtí: 11. 3. 1981, Ostrava

  Narodil se 4. 3. 1908 v Hořicích v Podkrkonoší ústeckému rodáku, sochaři Quidu Tomáši Kocianovi. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (1939) - užité a monument&aac...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 12. 8. 1891, Ostrava
  Úmrtí: 11. 7. 1966, Ostrava

  Vyrůstal jako syn horníka v kolonii na Hranečníku. Pracoval u Žofínské pece a pak na jámě Trojici. Účastnil se demonstrací na pracovišti a byl pronásledován jakožto mluvčí horníků. První světovou válku prožil na ruské a italské frontě. Později se sta...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 19. 9. 1900, Břeclav
  Úmrtí: 27. 11. 1970, Ostrava

  Český technik. 1923-38 pracoval v koksovně Karolina v Ostravě, 1938-45 v závodě Vítkovické těžařství, 1945-53 ředitel koksoven ostravsko-karvinských dolů, od 1953 profesor Vysoké školy báňské v Ostravě. Zabýval se koksárenstvím. Z díla: Základy koksá...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 10. 1. 1909, Ostrava
  Úmrtí: 11. 1. 1973, Ostrava

  Český skladatel. Od r. 1924 studoval na pražské konzervatoři, studia nedokončil. 1929 - 37 byl členem rozhlasového orchestru v Praze, pak působil v Ostravě jako hudební režisér a organizátor hudebního života. Spoluzadatel a první ředitel (1953 - 54,...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 27. 1. 1926, Víska
  Úmrtí: 31. 12. 2006, Ostrava

  Hudební skladatel, pedagog, autor písní a duchovní hudby. Podstatnou část svého života prožil v Ostravě, kde působil jako učitel, sbormistr a hudební skladatel. Na ostravských základních školách postupně vedl několik dětských sborů. V roce 1975 založ...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 11. 4. 1887, Brušperk
  Úmrtí: 25. 4. 1960, Ostrava

  Studoval na gymnáziu v Ostravě, od r. 1908 filosofii (obor čeština-němčina a srovnávací literární historii) na UK v Praze. Jeho jediným působištěm se stalo klasické gymnázium v Ostravě. Vedle toho zastával funkci obecního tajemníka v Hrabůvce u Ostra...


  Saved in: