Showing 1 - 20 results of 46 for search '"vědci"' Refine Results
 1. 1
  Narození: 19. 12. 1912, Ostrava
  Úmrtí: 2. 5. 1982, Brno

  Český literární a divadelní vědec. V letech 1952-78 pedagog na filozofické fakultě UJEP v Brně, kde konstituoval studium divadelní vědy; od 1963 vedoucí katedry slovanských literatur a divadelní vědy. Zabýval se českou literaturou 19. a 20. století,...

  ...literární vědci...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 8. 5. 1919, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 18. 11. 1999

  Vědecká pracovnice Ústředního ústavu geologického v Praze - floristika, paleobotanika. Z díla: Paleobotanický výzkum internac. travertinů v Gánovcích (1960).

  ...vědci...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 24. 2. 1921, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 31. 5. 2001

  Vědecký pracovník 2. interní kliniky LF UK - kardiologická laboratoř.

  ...vědci...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 25. 11. 1886, Rohozná
  Úmrtí: 24. 4. 1963, Brno

  Profesor Vysoké školy technické v Brně, vědec světového jména. Stal se chloubou své rodné obce Rohozná, kde se 25.11.1886 narodil. Pocházel z početné rodiny venkovského učitele. Svou prací a pílí získal Ladislav Záruba četné akademické tituly a nejvy...

  ...vědci...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 26. 12. 1899, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 4. 4. 1973, Praha

  Jazykovědec, vědecký pracovník Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Jazykovědec, pak ředitel Slovanského ústavu v Praze, Dokončil Profousovo dílo: Místní jména v Čechách, IV. Z díla: Staročeská osobní zájmena a naše příjmení.

  ...vědci...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: Žamberk
  Věk: 99

  Analytický chemik. 1950-91 pracovník Ústředního ústavu geologického (od 1990 Č. geologický ústav) v Praze. Zabývá se analýzou geologických materiálů (zejm. problematikou jejich rozkladu) a minerálních vod. Autor či spoluautor více než 100 publikací....

  ...vědci...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 15. 8. 1905, Vysoké Mýto

  Geolog, odborný publicista.

  ...vědci...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: Sedlec
  Věk: 81

  Český lékař, vědecký pracovník, spisovatel a básník. Autor populárních i vědeckých prací z lékařského oboru a přírodních věd a také literatury faktu. Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se stal odborným internistou II. stupně a...

  ...vědci...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 21. 11. 1913, Chotěboř
  Úmrtí: 9. 11. 1988

  Narodil se v Chotěboři již starším rodičům Josefovi a Josefě. Měl staršího bratra Jindřicha. Samotný Bedřich se dva roky učil holičem. Při přestupu ze IV. ročníku měšťanské školy do kvarty gymnázia ho přezkušoval profesor Václav Krištof. Právě on poz...

  ...literární vědci...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 20. 11. 1910, Kroměříž
  Úmrtí: 11. 6. 1978, Praha

  Byl český hudební vědec. Studoval na reálném gymnáziu v Kroměříži, na konzervatoři v Brně varhany a dirigentství, na univerzitě hudební vědu. Pracoval jako tajemník Stáního ústavu pro lidovou píseň, knihovník hudebně vědeckého semináře, zvukový režis...

  ...hudební vědci...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 4. 2. 1895, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 25. 4. 1982, Praha

  Narodila se 4. 2. 1895 ve Vysokém Mýtě. Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze (1919) a Státní archivní školy (1921). V letech 1924 a 1926 stipendistkou Čs. historického ústavu v Římě. Od roku 1931 zemskou archivářkou, až do roku 1937 vědeckou pr...

  ...vědci...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 31. 8. 1926, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 1974

  Pracovník Ústř. ústavu biologického v Praze, ovocnář, zahrádkář, specialista v rostlinné fyziologii, anatomii a cytologii. Z díla: publikace odb. článků a statí v časopisech.

  ...vědci...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: Žamberk
  Věk: 93

  Entomolog. 1949-51 studoval na přírodověd. fakultě UK v Praze. 1951-56 na univ. v Moskvě. Od r. 1959 věd. pracovník Entomologického ústavu ČSAV v Praze (od 1984 v Čes. Budějovicích). Zabývá se ekologií a taxonomií mšic a studiem jejich individ. vývoj...

  ...vědci...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 3. 11. 1928, Žamberk
  Úmrtí: 24. 4. 2011, Praha

  Akademik ČSAV, vědní obor: fyziologie. Absolvent lékařské fakulty UK Praha (1953). 1953-1966 vědecký aspirant, věd. pracovník v Laboratoři vyšší nervové činnosti ČSAV, sam. vědec. pracovník. Od r. 1973 v Ústavu fyziologických regulací ČSAV. Nasal 241...

  ...vědci...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 9. 8. 1935, Jablonné nad Orlicí
  Úmrtí: 19. 8. 1975, Damašek

  Hudebně vědecký pracovník. Hudební vědu a estetiku absolvoval na UK v Praze u prof. M. Očadlíka a A. Sychry. Diplomní práce Monotematismus v díle Bedřich Smetany. Vzdělání si doplnil na katedře knihovnictví při institutu osvěty a novinářství. Bibliog...

  ...hudební vědci...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 8. 5. 1919, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 1999

  Botanička, vědecko-výzkumná pracovnice. Navštěvovala gymnázium v České Třebové a později v Mladé Boleslavi. 1945-50 na přír. fak. UK v Praze. Stala se asistentkou ústavu technické...

  ...vědci...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: Žamberk
  Věk: 102

  Ovocnář, odborný publicista. Maturoval v roce 1941 na vyšší ovocnicko-vinařské a zahradnické škole v Mělníce. Roku 1948 ukončil studium na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství, doktorát 1952 na Vysoké škole zemědělské v Praze. Mimořádně s...

  ...vědci...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: Chlomek
  Věk: 99

  Genetik, vědec, odborný publicista. 1947-51 studoval na VŠZ při ČVUT v Praze. 1951-54 věd. pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, 1955-61 Laboratoř biologie rozmnožování zvířat ČSAZ, 1962-72 Laboratoř fyziologie a genetiky živočich...

  ...vědci...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 26. 3. 1698, Helvíkovice
  Úmrtí: 21. 12. 1765, Přímětice

  Přírodovědec, konstruktér, vynálezce bleskosvodu. 1726 vysvěcen, zároveň jmenován učitelem přírodních věd a později i filozofie a teologie na klášterní škole. 1736 dosazen na přímětickou faru, kde se trvale a s nadšením věnoval fyzikálním experimentů...

  ...vědci...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 29. 5. 1932, Děčín
  Úmrtí: 12. 8. 2011

  Narodil se 29. 5. 1932 v Děčíně. Dětství prožil v Hradci Králové, absolvoval zde gymnázium a již zde se jeho zájem orientoval na středověkou hmotnou kulturu. V letech 1952-57 studoval archeologii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (prof. Ei...

  ...vědci...


  Saved in: