Showing 1 - 14 results of 14 for search '"regionální publicisté"' Refine Results
 1. 1
  Narození: 4. 10. 1898, Děhylov
  Úmrtí: 22. 3. 1942, Osvětim

  Po absolvování gymnázia v Opavě vyučoval na měšťanské škole tamtéž. Horlivě se věnoval činnosti v tělovýchovné organizaci Sokol i osvětě. Organizoval mnoho kulturních podniků na Opavsku ve dvacátých a třicátých letech. Přispíval do Věstníku Matice op...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 31. 3. 1883, Slavkov
  Úmrtí: 8. 8. 1948, Opava

  Pocházel ze selského rodu ve Slezsku. Vystudoval české klasické gymnázium v Opavě a filologii na UK v Praze. Od r. 1906 vyučoval na reálce v Pardubicích, na průmyslové škole v Brně, na obchodní škole v Ostravě, na gymnáziu v Kyjově, v Kroměříži a v l...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 15. 9. 1945, Příjemky
  Úmrtí: 15. 11. 2016, Havlíčkův Brod

  Celý život ji provázela záliba ve výtvarném umění. V mládí malovala obrazy a tvořila linorytiny. Milovala vážnou hudbu. Mnoho let aktivně působila v místním pěveckém sboru Doubravan a zapojovala se do kulturního života. Byla rovněž nadšenou fofoamat...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 22. 1. 1921
  Úmrtí: 11. 3. 1999, Chotěboř

  Ochránce a milovník přírody našeho regionu, paleontolog, fotograf, znalec města.Jeho osobu nám více než dvě desetiletí připomínala v chotěbořském městském muzeu expozice Geologie Chotěbořska, jejímž byl spoluautorem. Jeho geologické nálezy otisků moř...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 2. 7. 1867, Chotěboř
  Úmrtí: 18. 5. 1918, Příbram

  Byl profesorem mineralogie, geologie a nauky o ložiscích na vysoké škole montanistické v Příbrami a dopisujícím členem české společnosti nauk. Narodil se v Chotěboři do rodiny zámožných rodičů Eleonory a Jana Rybových v čp. 401. Podle matriční knihy...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 26. 9. 1950, Bučovice
  Úmrtí: 24. 4. 2019, Bučovice

  Narodil se do rodiny drobných soukromých zemědělců v osadě Bučovice v dnešním okrese Havlíčkův Brod. Po ukončení základní školy vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Chotěboři. Následovaly studia na fakultě v Hradci Králové aprobace český j...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 11. 4. 1887, Brušperk
  Úmrtí: 25. 4. 1960, Ostrava

  Studoval na gymnáziu v Ostravě, od r. 1908 filosofii (obor čeština-němčina a srovnávací literární historii) na UK v Praze. Jeho jediným působištěm se stalo klasické gymnázium v Ostravě. Vedle toho zastával funkci obecního tajemníka v Hrabůvce u Ostra...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 8. 8

  Vystudoval Střední ekonomickou školu v Trutnově. Do roku 2005 pracoval jako kontrolor-auditor ve VČE, a.s. Od mládí se zajímá o válku 1866. Na konci roku 1989 byl členem přípravného výboru pro obnovení Komitétu pro udržování památek z roku 1866, ve k...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 22. 12. 1845, Hořiněves
  Úmrtí: 27. 6. 1883, Smiřice

  Otakar Jedlička vystudoval gymnázium v Hradci Králové (1856-64) a poté medicínu na univerzitě v Praze (1864-69). Působil jako redaktor Národního pokroku (1867), Našich (Národních) listů (1869-74) aj. Po promoci (1875) praktikoval v pražské porodnici...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 6. 5. 1864, Valy
  Úmrtí: 17. 3. 1954, Pardubice

  Architekt, stavitel, geometr, restaurátor. Absolvoval českou techniku v Praze, poté studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Roku 1898 přišel do Pardubic, kterým pak zasvětil svou celoživotní práci. V letech 1904-1905 řídil obnovu kostela Zvě...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: Boskovice
  Věk: 78

  Dětství a mládí prožil Jan Pěta v Kunštátu na Moravě. Studoval na gymnáziu v Boskovicích (1960-1964), kde se jako autor a interpret podílel na činnosti studentského divadla poezie Kaňka. Vystudoval historii a filozofii na Filozofické fakultě Masaryko...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 15. 1. 1922, Slovensko
  Úmrtí: 26. 8. 1989

  Kulturní pracovník, regionální historik. Pracoval jako vedoucí chotěbořské Městské knihovny, později přešel do městské osvětové besedy. Řídil Vesnické noviny. Spolupracoval s Městským muzeem v Chotěboři. Své příspěvky vydával v Chotěbořském zpravodaj...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: Třinec
  Věk: 60

  Básník, publicista a rozhlasový redaktor. Syn významného těšínsko-slezského básníka a prozaika Władysława Sikory. Vyrůstal v Havířově a Českém Těšíně, kde ukončil v roce 1982 polské gymnázium. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a Pedagogické...

  ...regionální publicisté...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 26. 5. 1865, Černìvcì
  Úmrtí: 21. 1. 1943, Jihlava

  Bedřich Drož vystudoval gymnázium v Jihlavě, poté medicínu na české univerzitě v Praze. Působil jako obvodní lékař v Dolní Bobrové. Od roku 1894 byl obvodním železničním lékařem ve Žďáru na Sázavou. V roce 1912 odešel do Hradce Králové, kde vybudoval...

  ...regionální publicisté...


  Saved in: