Showing 1 - 20 results of 151 for search '"odborní publicisté"' Refine Results
 1. 1
  Narození: 28. 9. 1846, Žamberk
  Úmrtí: 26. 2. 1874, Praha

  Přírodovědný spisovatel. Založil a redigoval časopis Vesmír 1, 1871 až 1873. Statě z přírodověd. tématikou in Světozor, Květy, Pokrok, Politika, Národní listy.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 24. 9. 1892, Kosořín
  Úmrtí: 5. 3. 1944, Praha

  Archivář v Památníku odboje v Praze, vojenský redaktor a publicista.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 18. 12. 1872, Žamberk
  Úmrtí: 17. 11. 1945, Žamberk

  Učitel v Žamberku, tělovýchovný pracovník, pedagogický spisovatel

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 6. 10. 1861, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 4. 5. 1941, Praha

  Novinář, vídeňský zpravodaj.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 22. 1. 1836, Podrážek

  Fotograf, autor příruček pro fotografy. Po krátkém zaměstnání chemika v cukrovaru získal 1859 oprávnění k fotografické živnosti. Své zkušenosti shrnul v první čes. příručce "Fotografie nynější doby na základě vědy a zkušenosti založená", kde v závěr...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 1861, Polička
  Úmrtí: 8. 2. 1938, Polička

  Pedagog, ředitel měšťanské školy v Žamberku, okresní školní inspektor v Jindřichově Hradci a v Kamenici n. L. Pedagogický spisovatel. Přispíval do odborných časopisů. Z díla: Přírodopis pro měšťanské školy.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: Němčice
  Věk: 96

  Kazatel, předs. Rady církve bratrské. 1954-1966 správce sboru Církve bratrské - tehdy Jednoty českobratrské v České Skalici, 1966-1988 správce sboru v Praze 3 - Žižkov. 1975-1978 člen Rady církve bratrské, od 1988 předseda. Odborný publicista. Z díla...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 15. 12. 1873, Brandýs nad Orlicí
  Úmrtí: 19. 3. 1965, Vysoké Mýto

  Narodil se 15. 12. 1873 v Brandýse nad Orlicí. Vystudoval gymnázium ve Vysokém Mýtě a poté Lékařskou fakultu v Praze (1896). Po studiích pracoval jako operační elév na chirurgické klinice prof. Maydla. V roce 1900 přijat jako sekundární lékař primáře...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 8. 7. 1873, Choceň
  Úmrtí: 3. 12. 1936, Brno

  Středoškolský profesor. Ředitel dívčího reálného gymnázia v Brně. Pedagogický spisovatel. Z díla: Československé střední školství v předpisech, tradici i praxi, Stručný rádce kandidátům profesury, Domácí příprava na střední skole....

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 15. 9. 1564, Brandýs nad Orlicí
  Úmrtí: 9. 10. 1636, Přerov

  Politik, vlastenecky smýšlející šlechtic, výborný stylista a zastánce českého jazyka. Základní vzdělání v bratrské škole v Ivančicích, pokračoval na protestantských univerzitách v Heidelberku, Basileji a Ženevě. Na čas ukrýval na svém panství protes...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 3. 12. 1855, Vysoké Mýto
  Úmrtí: 23. 11. 1922, Praha

  Chemik. Majitel továrny v Hradci Králové, řed. továrny ve Wagramu u Vídně. Odborný publicista. Z díla: Kožní průmysl (1887), Zahradnické hnojaření (1890), Vody Královéhradecka (1896), zal. a redig. Koželužské listy a čas. Der Gerber, redig. Věstník h...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 30. 6. 1821, Jedlová
  Úmrtí: 28. 10. 1875, Sloupnice

  Katolický kněz, náboženská literatura, historický regionální spis, překlady z němčiny a italštiny. Farář a čestný děkan ve Sloupnici. Z díla: Památnosti farní osady Sloupnice (1903), Pravá oběť před Bohem (1878, 1869 ve sb. hist.)....

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 2. 1. 1891, Choceň
  Úmrtí: 20. 10. 1929, Praha

  Lékař. Průkopník nových cest zdravotnické osvěty a zdravotnického filmu. Autor prvních loutkových her se zdravotnickými náměty. Z díla: Bacilínek, Princezna Bledule, Zdravotnická výchova na školách aj.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 22. 11. 1853, Brandýs nad Orlicí
  Úmrtí: 27. 1. 1933, Praha

  Právník, soudní úředník. Autor statí z oboru hmotného práva v čas. Právník. Z díla: Nejvyšší správní soud, 1927, Přísaha vyjevovací, 1905, O obnově a úpravě hranic, 1917.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 5. 4. 1892, Javorník
  Úmrtí: 4. 2. 1976, Pardubice

  Pedagog. Učitel v Proseči, v Krounově, odb. učitel ve Skutči a Vysokém Mýtě, řed. měšť. školy v Chocni. Psal o metodice výtvarné výchovy, písma a těsnopisu do časopisů Měšťanská škola, Komenský, Tvořivá škola a Těsnopisné listy. Sběratel exlibris. Z...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 6. 12. 1791, Nekoř
  Úmrtí: 11. 7. 1871, Praha

  Odborný spisovatel. Gymnázium studoval v Rychnově nad Kněžnou a Moravské Třebové, filosofii v Litomyšli a v Praze. Z díla: Krátké vysvětlení katechismu ku prospěchu učitelům a dítkám aj.

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 8. 12. 1865, Staňkova Lhota

  Narodil se 8. 12 1865 ve Staňkově Lhotě. Vystudoval gymnázium v Jičíně (1877-85) a lékařství na České fakultě medicíny v Praze (1885-90). Po promoci v roce 1891 asistentem c. k. porodní školy pro vzdělání porodních babiček v Praze, zde až do roku 189...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: Žamberk
  Věk: 101

  Autor odborných publikací o problému vědomí a řeči, esejista a prozaik. Již během studií na lékařské fakultě KU pracoval v Ústavu letecké fyziologie, v šedesátých letech vedoucí pracovník Ústavu leteckého zdravotnictví. Od zač. let sedmdesátých ve Vý...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: Horní Čermná
  Věk: 91

  Filolog, vědecky činný v oboru současný ruský jazyk, zvl. v oblasti syntaxe. Spolupráce na vysokoškolských učebnicích ruštiny. Přisp. do čas. Ruský jazyk. Z díla: K otázce instrumentálu místa v ruštině a češtině, Větné struktury v ruštině, K charakt...

  ...odborní publicisté...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 29. 4. 1856, Žamberk
  Úmrtí: 22. 7. 1923, Potštejn

  Narodil se 29. 4. 1856 v Žamberku. Praktický lékař v Kostelci nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Znalec díla L. N. Tolstého. Aktivní v organizaci Proletkult. Psal články a politické úvahy do Rudého práva, Pochodně a dalšího tisku, literárně činný. Z díla:...

  ...odborní publicisté...


  Saved in: