Showing 1 - 17 results of 17 for search '"geologové"' Refine Results
 1. 1
  Narození: 2. 6. 1928, Bohumín
  Úmrtí: 28. 6. 1984, Ostrava

  Český geolog a paleontolog. Působil na Univerzitě Karlově v Praze. Studoval ložiska kaustobiolitů a karbonskou flóru na Ostravsku. Dílo: Vývoj stratigrafie permokarbonských oblastí Čech a Moravy (1955), Geologie uhelných ložisek I-III (1963-65), Geo...

  ...geologové...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 12. 9. 1879, Skochovice
  Úmrtí: 14. 2. 1964, Bratislava

  Studoval dva roky právo a pak geologii a mineralogii na FF UK. V letech 1905-1909 působil na ústavu České techniky v Brně. Později se podílel na geologickém průzkumu a mapování terénu. Od r. 1922 byl pověřen správou vyšší hospodářské školy v Opavě a...

  ...geologové...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 2. 10. 1927, Česká Třebová
  Úmrtí: 12. 6. 2023, Praha

  Narodil se 2. října 1927 v České Třebové. Zde navštěvoval reálné gymnázium a v roce 1947 zde maturoval. Poté absolvoval přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde se věnoval studiu geologie. V roce 1950 byl ustanoven asistentem tehdejšího geologicko-pal...

  ...geologové...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 26. 2. 1901, Uhřice
  Úmrtí: 15. 12. 1954, Brno

  Narozen 26.2.1901 v Uhřicích u Moravské Třebové, zemřel 15.12.1954 v Brně. RNDr., profesor geologie, publikace z oboru.

  ...geologové...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 4. 10. 1878, Česká Třebová
  Úmrtí: 8. 2. 1950, Česká Třebová

  Třebovský rodák Ing. Otakar Hruška se stal uznávaným odborníkem v oboru hornictví. Jeho mnohaleté odborné zkušenosti bývaly často využívány během jeho působení na různých vysokých postech v podnicích zabývajících se těžbou nerostných surovin.Narodil...

  ...geologové...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 24. 1. 1905, Jablonné nad Orlicí
  Úmrtí: 1. 11. 1985, Praha

  Mineralog a geolog. 1929-45 učil na měšťanských a středních školách na různých místech, 1945-47 ve Státním geologickém ústavu v Praze, od 1948 doc. pedag. fakulty UK v Paze. Geologicky mapoval krystalinikum Orlických hor a Králického Sněžníku. Autor...

  ...geologové...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: Vysoké Mýto
  Věk: 78

  Narodil se 9. 5. 1946 ve Vysokém Mýtě. Základní školu a gymnázium absolvoval ve Vysokém Mýtě (1963). Poté vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (1967) a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (1977). Habilitoval se roku 1991 na Univerzitě Pala...

  ...geologové...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 15. 8. 1905, Vysoké Mýto

  Geolog, odborný publicista.

  ...geologové...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 1. 1. 1887, Praha
  Úmrtí: 15. 4. 1941, Chotěboř

  Profesor, geolog, geograf. Vystudoval reálné gymnázium v Praze. Následovalo studium v oborech matematika, fyzika a přírodopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po jeho absolvování nastoupil na své první učitelské místo, na gymnázium v Praze,...

  ...geologové...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 15. 7. 1863, Choltice
  Úmrtí: 26. 5. 1952, Jílové u Prahy

  Geolog, petrograf, pedagog, regionální badatel, báňský odborník. Studoval přírodní vědy, zejména chemii a mineralogii, zároveň se zabýval archivním výzkumem. V letech 1889-92 pokračoval ve studiu ve Vdni. Po návratu do Prahy působil od roku 1893 jako...

  ...geologové...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 14. 12. 1918, Česká Třebová
  Úmrtí: 10. 8. 2001, Ústí nad Labem

  První česká geoložka, RNDr. Milada Vavřínová se narodila 14. 12. 1918 v České Třebové v železničářské rodině. Byla nejstarší ze 3 sourozenců. Rodiče ji vychovávali vlastenecky - k lidovým písním a hlavně také k přírodě. V období 1929 - 37 studovala...

  ...geologové...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 2. 7. 1867, Chotěboř
  Úmrtí: 18. 5. 1918, Příbram

  Byl profesorem mineralogie, geologie a nauky o ložiscích na vysoké škole montanistické v Příbrami a dopisujícím členem české společnosti nauk. Narodil se v Chotěboři do rodiny zámožných rodičů Eleonory a Jana Rybových v čp. 401. Podle matriční knihy...

  ...geologové...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 5. 11. 1945, Česká Třebová
  Úmrtí: 25. 11. 1998, Olomouc

  Ilja Pek se narodil v České Třebové. Zde vychodil základní školu a vystudoval Střední všeobecně vzdělávací školu. Po maturitě na tehdejší SVVŠ jej náklonnost k přírodním vědám nasměrovala k dalšímu studiu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy...

  ...geologové...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 24. 3. 1899, Litomyšl
  Úmrtí: 13. 7. 1958

  Narodil se v Litomyšli v rodině krejčího Alexandra Malicha. Vystudoval místní gymnázium a v Praze Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu UK. Studia zakončil promocí v roce 1923. Nejprve byl zaměstnán jako pomocná vědecká síla při Mineralogickém ústav...

  ...geologové...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: Žamberk
  Věk: 99

  Pracovník geologického ústavu ČSAV. Ved. odděl. geochemie. Vědec. prac. katedry mineralogie a geologie na přír. fakultě UK. Odborný publicista. Z díla: Rozklady základních organických surovin (1966), geochemie draselných živců durbachitů. Certova bře...

  ...geologové...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 6. 2. 1847, Prostějov
  Úmrtí: 23. 4. 1917, Moravská Třebová

  Pedagog, vlastivědný a národopisný pracovník, působil jako ředitel měšťanské školy v Moravské Třebové a správce muzea. Dále geolog, archeolog, entomolog, folklorista, pilně přispíval do odborných časopisů i regionálního tisku, sbíral hřebečské pověst...

  ...geologové...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 24. 12. 1940, Česká Třebová
  Úmrtí: 22. 6. 2017, Žamberk

  Mgr. Jan Šebela byl Třebovák a nadšený místní patriot. Po maturitě na tehdejší Jedenáctileté střední škole v České Třebové následovala studia na...

  ...geologové...


  Saved in: