Showing 1 - 20 results of 20 for search '"ředitelé škol"' Refine Results
 1. 1

  V srpnu 1909 byl profesor Karel Šedivý jmenován prvním ředitelem nově založené C. k. státní reálky (dnešního gymnázia) v České Třebové, kam přišel z reálky v Pardubicích. Přísahu skládal dne 10. září 1909 do rukou dvorního rady Josefa Pavla Schraubka...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 12. 1. 1884

  Narodil se 12. 1. 1884. Ředitel obecné a měšťanské školy v Lanškrouně. Dne 1. 3. 1935 jmenován okresním školním inspektorem v Žamberku. Jeden z nejaktivnějších odbojářů v oblasti. Později místopředseda Okresního národního výboru v Žamberku. Na konci...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: Moravská Třebová
  Věk: 76

  Narodil se v Moravské Třebové, mládí prožil v Heřmanově Městci. Studoval na kroměřížské konzervatoři obor hra na housle. Po maturitě nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, do třídy doc. Jiřího Trávníčka, tehdejšího primária Janáčkova...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 12. 4. 1845, Skuteč
  Úmrtí: 20. 7. 1904, Česká Třebová

  Ředitel chlapecké a dívčí školy měšťanské v České Třebové po dobu 30 let, které se zhruba kryjí s poslední čtvrtinou 19. století.Narodil se ve Skutči (dnes okres Chrudim), kde chodil do obecné školy. Hlavní školu a nižší reálku navštěvoval v Chrudimi...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 23. 12. 1834, Jindřichův Hradec
  Úmrtí: 5. 7. 1887, Jindřichův Hradec

  Od října 1868 působil jako ředitel hlavní školy v České Třebové a od října 1874 jako ředitel měšťanské školy v rodném Jindřichově Hradci.Gymnaziální vzdělání získal ve svém rodišti. Následně odešel na pražskou univerzitu, kde se věnoval studiu histor...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 24. 5. 1913, Pomezí
  Úmrtí: 25. 5. 2013, Česká Třebová

  Ředitelka na Odborné škole pro ženská povolání. Marta, tehdy Štaudová, se narodila dne 24. května 1913 v Limberku (dnes Pomezí) u Poličky v rodině Václava Štauda, šafáře velkostatku a jeho manželky Hedviky, jako prostřední ze tří dětí. Měla ještě...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 2. 6. 1934, Česká Třebová
  Úmrtí: 12. 9. 2020

  Přestože se narodila v České Třebové, nejranější dětství prožila s rodiči a mladší sestrou v Devínském jazeru u Bratislavy na Slovensku. Otec Jindřich Vostárek v té době působil v Lokomotivním depu v Bratislavě jako strojvedoucí ČSD. V době nástupu f...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 25. 2. 1926, Kostelec nad Černými Lesy
  Úmrtí: 3. 1. 2012

  Narodil se v Kostelci nad Černými lesy dne 25. února 1926 v muzikantské rodině. Jeho otec působil jako vojenský kapelník v Jugoslávii, poté se usadil v Kostelci nad Černými lesy , kde působil ja...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 9. 8. 1896, Děčín
  Úmrtí: 26. 3. 1991, Plzeň

  Narozen 9. 8.1896 v Děčíně, zemřel 23. 3. 1991. Prof., ThDr., středoškolský profesor, knihovník, archivář, autor historických časopiseckých článků. Narodil se v Děčíně nad Labem. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 4. 1. 1913, Vídeň
  Úmrtí: 30. 11. 2006, Česká Třebová

  Rodiče byli rodem z Moravy a poznali se v české společnosti ve Vídni, vždy se hlásili k české národnosti, i když měli rakouské státní občanství a navštěvovali české spolky. Mimo tří let německé obecné školy, absolvoval další vzdělání s českým jazykem...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 11. 7. 1904, Česká Třebová
  Úmrtí: 13. 4. 1980, Nový Jičín

  Učitel a národopisný pracovník byl nejmladším synem českotřebovského ředitele školy K. O. Hubálka. Narodil se v domě čp. 674 v Nádražní ulici v České Třebové. V pozdějších letech navštěvoval měšťanskou školu ve Výprachticích, kde toho času působil je...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 18. 10. 1880, Nový Bydžov
  Úmrtí: 27. 11. 1971, Tábor

  Středoškolský profesor, ředitel reálky v České Třebové, přírodovědec, odborný publicista. Psal články do Živy, Vesmíru a čas. Vědy přírodní. Z díla: O vývoji listu rostlin jehnědovitých, Morfologická a anatomická pozorování u rodu Lamium....

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 6. 2. 1847, Prostějov
  Úmrtí: 23. 4. 1917, Moravská Třebová

  Pedagog, vlastivědný a národopisný pracovník, působil jako ředitel měšťanské školy v Moravské Třebové a správce muzea. Dále geolog, archeolog, entomolog, folklorista, pilně přispíval do odborných časopisů i regionálního tisku, sbíral hřebečské pověst...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 13. 4. 1888, Česká Třebová
  Úmrtí: 17. 11. 1949

  Narodil se na Parníku v rodině Josefa Hlavsy, řídícího učitele ve Lhotce. Vystudoval pedagogický ústav v Hradci Králové a později působil jako učitel v několika obcích v podhůří Orlických hor. První světová válka přerušila výkon jeho povolání a po uk...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: Česká Třebová
  Věk: 81

  Narodil se v České Třebové. Po maturitě na českotřebovském gymnáziu vystudoval učitelství pro školy II. cyklu, obor matematika - deskriptivní geometrie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučovat začal na střední odborné škole pro studující při zamě...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 16. 3. 1870, Česká Třebová
  Úmrtí: 16. 1. 1939, Žamberk

  Učitel a sběratel lidových písní. Ředitel školy na Parníku-Česká Třebová. Spolupracoval na mnoha metodických publikacích a učebnicích hudební výchovy. Spolu s K. Plickou vydal vzorný výběr lidových písní pro školní mládež Kytice českých národních pís...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 18. 1. 1915, Praha
  Úmrtí: 24. 10. 1993, Ústí nad Orlicí

  Byl hudebním pedagogem, violistou, sbormistrem a dirigentem. Přestože se narodil v Praze, hudební dráhu započal v roce 1939 jako ředitel nově zřízené hudební školy v Ústí nad Orlicí. Mimo to účinkoval v proslulých Ústeckých hudebních pátcích, pomáhal...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 16. 3. 1910, Moravany
  Úmrtí: 4. 9. 2000

  Narodil se u své kmotřenky v Moravanech. Protože byl otec vojákem, neustále se s rodiči stěhoval. Už ve třech týdnech života s ním matka odjela do Sarajeva, v Kadani nastoupil malý Josef do 1. třídy německé školy. Po třech letech pokračoval na školác...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 2. 11. 1851, Dlouhá Třebová
  Úmrtí: 27. 8. 1918, Česká Třebová

  Pocházel z početné rodiny (deset sourozenců) dlouhotřebovského řídícího učitele Jana Hubálka, který byl dobrý pedagog i hudebník. Obecnou školu vychodil pod dohledem svého otce, následovala studia na nižší německé reálce v Lanškrouně (od roku 1865) a...

  ...ředitelé škol...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 27. 10. 1859, Dlouhá Třebová
  Úmrtí: 16. 11. 1929

  Pocházel z početné rodiny (6 synů, 5 dcer) dlouhotřebovského řídícího učitele Jana Hubálka. Do školy chodil v místě rodiště, pokračoval v Ústí n. O. a Hylvátech, kde navštěvoval soukromou německou měšťanskou školu, zvanou Böhmův ústav. Po studiu na u...

  ...ředitelé škol...


  Saved in: