Showing 1 - 20 results of 223 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 1. 3. 1885, Hroby
  Úmrtí: 11. 2. 1969, Hradec Králové

  Byl mimořádně činným hudebníkem, skladatelem, pedagogem a organizátorem kulturních akcí, hlavně na Českotřebovsku. Narodil se jako nejmladší ze šesti dětí v rodině učitele a hudebníka Matěje Pravečka a jeho ženy Anny, rozené Vackové v obci Hroby u Tá...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 8. 4. 1923, Očelice
  Úmrtí: 7. 3. 2013

  Narodil se 8.4.1923 v Očelici u Opočna, kde žila jeho babička z matčiny strany. Ihned po křtu v evangelickém kostele v Klášteru nad Dědinou se s matkou vrátil za svým otcem do Skutče, kde rodina trvale bydlela. Otec Jan Šlemr byl drobným živnostníkem...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 13. 6. 1927, Hradec Králové
  Úmrtí: 5. 12. 1992, Praha

  Patřil mezi přední československé odborníky na historii železnice a zaměřil se nejen na provozní problematiku, ale především na stroje. Je autorem velmi známých publikací Atlas lokomotiv 1 a 2, které jsou odborníky ceněny, a řadu dalších publikací. R...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 12. 5. 1877, Albrechtice nad Orlicí
  Úmrtí: 14. 4. 1941, Lanškroun

  Vystudoval nižší gymnázium a střední hospodářskou školu. Aktivní člen Německého okresního zemědělského a lesnického spolku v Lanškrouně, od 1906 předsedou. Regionální delegát německé sekce Zemědělské rady pro království České. 1908-1913 poslanec zem...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: Jílovice
  Věk: 98

  Pedagog. Po absolvování filosofické fakulty UK v Praze učil na školách v Dolní Suché a v Českém Těšíně. Po pěti letech učitelem v Králíkách, byl ředitelem školy v Žamberku. Působil na Pedag. fakultě v Hradci Králové. Rozsáhlá publikační činnost. Rozs...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 6. 1. 1831, Libišany
  Úmrtí: 14. 10. 1883, Vídeň

  Vystudoval gymnázium v Hradci Králové a v Praze, právo na pražské univerzitě. Nastoupil praxi u finanční prokuratury, 1858 úředník vídeňského ministerstva financí. Brzo jej zlákala žurnalistika a politika. 1862 list Politik, 1868 vznikla v Chrudimi v...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 25. 9. 1883, Městec
  Úmrtí: 1965

  Narozen 25. 9. 1883 v Městci (dnes část obce Očelice, okres Dobruška). Zemřel po roce 1958. V roce 1908 nastoupil jako pomocný dělník u dráhy v Chocni, po složení zkoušek průvodčí vlaků a pozdějí vlakvedoucí. Od roku 1933 v penzi, psal do družstevníc...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 5. 1. 1882, Klášterec nad Orlicí
  Úmrtí: 10. 7. 1966, Hradec Králové

  Středoškolský profesor, regionální historik a spisovatel. Žák J. Golla. Jeden z nejlepších znalců válečných událostí r. 1866. Kronikář města, předseda regionální a národopisné komise osvětové rady, místopředseda Spolku pro udržování památek na králov...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 18. 4. 1880, Lupenice
  Úmrtí: 12. 7. 1976, Albrechtice nad Orlicí

  Narodil se 18. 4. 1880 v Lupenici (syn starosty). Obecnou školu vychodil ve Vamberku, měšťanskou trojtřídku v Kostelci nad Orlicí. V době studia na měšťanské škole se učil na housle u Jana Krska, kapelníka v Rovni. Po škole nastoupil jako praktikant...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 4. 1. 1894, Popovice
  Úmrtí: 1945

  Narodil se 4. 1. 1894 v Popovicích. Do Ústí nad Orlicí přišel po rozpuštění Čs. armády v r. 1939. Učitel němčiny na střední textilní škole. Společně s Fr. Zbořilem se zapojil do odbojové činnosti proti okupantům. Dne 8. 12. 1944 zatčen, zemřel v posl...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 23. 11. 1900, Svobodné Dvory
  Úmrtí: 4. 9. 1981, Praha

  Středoškolský profesor. Vyučoval dějepis a zeměpis na gymnáziu ve Vysokém Mýtě 1926, na r. g. v Rimavské Sobotě, na r. g. v Domažlicích do r. 1931, 1931-61 v Nymburce, kde odchází do v.v. Reg. vlastivědný autor Nymburska. Okr. archivář v Nymburce 195...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 13. 5. 1849, Pohoří
  Úmrtí: 13. 12. 1916, Praha

  Lékař - hygienik, ředitel pražského nalezince a porodnice, zakladatel léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí v Žamberku. Spoluzakladatel Spolku lékařů severovýchodních Čech v Hradci Králové (1905). Průkopník moderních metod. Zemský a říšský poslan...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: Opatovice nad Labem
  Věk: 86

  Narodil se 31. 10. 1937 v Opatovicích nad Labem. Vystudoval Pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů národních škol a Pedagogický institut v Pardubicích. Začal učit v Knířově, po vojenské službě na školách ve Vysokém Mýtě. V letech 1963-76 vedoucí v...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 8. 11. 1914, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 17. 7. 1967, Hradec Králové

  Narodil se 8. 11. 1914 v Ústí nad Orlicí. Bratr Jaroslava Suchomela. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Středoškolský profesor, vyučoval deskriptivní geometrii a výtvarnou výchovu. V letech 1946-50 působil na ústeckém gymnáziu. Po jeho zruše...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 12. 1. 1884, Divec
  Úmrtí: 22. 11. 1958

  Evangelický farář českobratrský v Bučině. Redaktor časopisu Hlasy ze Siona. Z díla: Doba toleranční ve sboru bučinském, Z našeho domova.


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 11. 8. 1878, Libčany
  Úmrtí: 25. 2. 1961, Praha

  Narodil se 11. 8. 1878 v Libčanech u Hradce Králové jako nejmladší syn notáře Josefa Wirtha. Nejstarší syn Stanislav, středoškolský profesor, se věnoval umělecké fotografii, spolupracoval s bratrem. Fotografie v soupisech východočeských památek. Dram...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 10. 10. 1855, Horažďovice
  Úmrtí: 11. 10. 1930, Hradec Králové

  Středoškolský profesor. Po středoškolských studiích na akademickém gymnáziu v Praze studoval na pražské univerzitě klasickou filologii, ale navštěvoval také přednášky z matematiky, fyziky i z moderní filologie, češtiny a němčiny. Suplent od 1879 na r...


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 8. 4. 1860, Hylváty
  Úmrtí: 13. 10. 1901, Hradec Králové

  Pedagog, odborný publicista. 1885-90 vícerektor semináře, pak prof. na theolog. ústavu v Hradci Králové. Překlady a příspěvky do teolog. časopisů. Z díla: Krátké ranní promluvy na všechny neděle a svátky roku církevního, 1902; Das soziale Wirken der...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 5. 12. 1922, Hradec Králové
  Úmrtí: 11. 3. 1981, Opočno

  Spisovatelka, publicistka, básnířka. Svůj krásný soprán uplatnila při studiu konzervatoře. Pro nedostatek sil, který je u operní zpěvačky velkou závadou, nemohla dost dobře toto vzdělání uplatnit. Věnovala se tedy studiu cizích jazyků. Zprvu v Praze...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: Hradec Králové
  Věk: 85

  Sklářský výtvarník, malíř. 1957-1961studia na odb. sklářské škole v Železném Brodě, 1963-1969 na Vysoké škole uměleckoprům. v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. 1971-1976 výtvarník ve Spojených sklárnách v Lednickém Rovném na Slovensku, kd...


  Saved in: