Showing 1 - 20 results of 86 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 1. 3. 1885, Hroby
  Úmrtí: 11. 2. 1969, Hradec Králové

  Byl mimořádně činným hudebníkem, skladatelem, pedagogem a organizátorem kulturních akcí, hlavně na Českotřebovsku. Narodil se jako nejmladší ze šesti dětí v rodině učitele a hudebníka Matěje Pravečka a jeho ženy Anny, rozené Vackové v obci Hroby u Tá...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 5. 1. 1882, Klášterec nad Orlicí
  Úmrtí: 10. 7. 1966, Hradec Králové

  Středoškolský profesor, regionální historik a spisovatel. Žák J. Golla. Jeden z nejlepších znalců válečných událostí r. 1866. Kronikář města, předseda regionální a národopisné komise osvětové rady, místopředseda Spolku pro udržování památek na králov...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 8. 11. 1914, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 17. 7. 1967, Hradec Králové

  Narodil se 8. 11. 1914 v Ústí nad Orlicí. Bratr Jaroslava Suchomela. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Středoškolský profesor, vyučoval deskriptivní geometrii a výtvarnou výchovu. V letech 1946-50 působil na ústeckém gymnáziu. Po jeho zruše...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 10. 10. 1855, Horažďovice
  Úmrtí: 11. 10. 1930, Hradec Králové

  Středoškolský profesor. Po středoškolských studiích na akademickém gymnáziu v Praze studoval na pražské univerzitě klasickou filologii, ale navštěvoval také přednášky z matematiky, fyziky i z moderní filologie, češtiny a němčiny. Suplent od 1879 na r...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 8. 4. 1860, Hylváty
  Úmrtí: 13. 10. 1901, Hradec Králové

  Pedagog, odborný publicista. 1885-90 vícerektor semináře, pak prof. na theolog. ústavu v Hradci Králové. Překlady a příspěvky do teolog. časopisů. Z díla: Krátké ranní promluvy na všechny neděle a svátky roku církevního, 1902; Das soziale Wirken der...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 23. 1. 1899, Choceň
  Úmrtí: 18. 9. 1970, Hradec Králové

  Profesor lékařské fakulty UK v Hradci Králové, vedoucí katedry kožního a pohlavního lékařství. Autor odborných článků,1964 jmenován zasloužilým lékařem. Z díla: Spolupráce na učebnici Dermatovenerologie.


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 27. 2. 1911, Náchod
  Úmrtí: Hradec Králové

  Narodil se 27. 2. 1911 v Náchodě. Poručík pěchoty v záloze. Vrchní berní kontrolor v Žamberku. Od roku 1939 spolupracoval s vedoucím skupiny ilegálního odboje kpt. E. Lehrausem. Od dubna 1944 za...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 9. 12. 1883, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 24. 12. 1957, Hradec Králové

  Narodil se 9. 12. 1883 v Ústí nad Orlicí. Hudbu studoval u Julia Kociana, od šestnácti let působil u vojenské hudby v Užhorodě. Soukromě se vzdělával u E. Lányiho v Miškolci a v kontrapunktu u J. Góbyho v Budapěšti. V r. 1908 se stal kapelníkem u op...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 15. 7. 1649, Králíky
  Úmrtí: 11. 9. 1710, Hradec Králové

  Po studiích v Praze při voršilském kostele na Novém Městě pražském. Děkan v Hostinném, kanovník svatovítské katedrály. 24. listopadu 1701 jmenován v pořadí pátým biskupem v Hradci Králové. Potvrzen 3. dubna 1702, biskup. svěcení přijal 14.května. Z j...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 27. 9. 1934, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 29. 11. 1994, Hradec Králové

  Narodil se 27. 9. 1934 v Ústí nad Orlicí. Po klasickém gymnáziu v Hradci Králové studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté tři roky ve Vlastivědném ústavu v Olomouci, následně archivářem ve Státním archivu v Kuksu a ve Třeboni. V...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 14. 4. 1888, Praha
  Úmrtí: 15. 9. 1925, Hradec Králové

  Klasický filolog, středoškolský profesor. Studoval gymnázium v Litomyšli a klasickou filologii. Učitelskou dráhu začal na královéhradeckém gymnáziu jako suplent v r. 1911 a později jako profesor. Působil také jako učitel a suplent na gymn. na Žižkově...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 8. 5. 1800, Řetová
  Úmrtí: 9. 6. 1864, Hradec Králové

  Narodil se 8. 5. 1800 jako syn dědičného rychtáře v Řetové. V Ústí nad Orlicí se stal kaplanem, od 1. 12. 1836 administrátorem a 29. 3. 1837 jmenován děkanem. Osvícený kněz se širokým rozhledem a bystrým úsudkem. Na základě guberniálního nařízení z r...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 16. 3. 1887, Ústí nad Orlicí
  Úmrtí: 20. 11. 1978, Hradec Králové

  Narodil se 16. 3. 1887 v Ústí nad Orlicí. Po ukončení učitelského ústavu studoval výtvarnou estetiku u prof. Autié na univerzitě v Montpellier ve Francii. Po návratu učil na několika místech v okolí Ústí nad Orlicí. Později přijal místo ředitele na m...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 8. 5. 1800, Řetová
  Úmrtí: 9. 6. 1864, Hradec Králové

  Osvícený kněz, kronikář a první historik města Ústí nad Orlicí. Syn dědičného rychtáře, od 1.12.1836 administrátorem, 29.03.1837 jmenován děkanem. Vedl obecní i farní kroniku, na úvod obecní kroniky se pokusil o vůbec první dějiny města. Využil studi...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 3. 3. 1890, Záchlumí
  Úmrtí: 30. 4. 1982, Hradec Králové

  Narodil se v Záchlumí u Žamberka jako poslední z devíti dětí.Vyučil se strojníkem u bratrů Františka a Josefa Kováříků v Prostějově. Na vojně se roku 1909 přihlásil k námořnictvu. Prošel torpédovým kurzem a musel zůstat u maríny přes první balkánskou...


  Saved in:
 16. 16
  Narození: 14. 8. 1925, Úsobí
  Úmrtí: 16. 1. 2006, Hradec Králové

  Loutkář, režisér, výtvarník, autor scénářů a metodických materiálů k loutkovým hrám. Docent Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, divadelní publicista. Po studiu na brodském gymnáziu absolvoval (1949) jako rytec-cizelér Státní odbornou...


  Saved in:
 17. 17
  Narození: 20. 7. 1941, Česká Třebová
  Úmrtí: 20. 7. 2017, Hradec Králové

  Vlasta Hamplová pracovala v tehdejší SVK Hradec Králové, je autorkou biografických prací, soupisů a metodických letáků.


  Saved in:
 18. 18
  Narození: 2. 9. 1926, Stařechovice
  Úmrtí: 1. 1. 2010, Hradec Králové

  Malíř a grafik Svatopluk Benýšek se narodil ve Stařechovicích v okrese Prostějov. Jeho rodina bydlela v Železném Brodě, ale začátkem okupace se odstěhovala do Hradce Králové. Vyučil se kadeřníkem. Ke konci 2. světové války vstoupil do partyzánské sku...


  Saved in:
 19. 19
  Narození: 8. 4. 1741, Hradec Králové
  Úmrtí: 15. 2. 1822, Hradec Králové

  František Švenda vystudoval jezuitské gymnázium ve svém rodném městě. Poté působil v Brně a na jičínském jezuitském gymnáziu. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 se vrátil do Hradce Králové. V letech 1776 až 1783 vedl duchovní správu na Novém Hra...


  Saved in:
 20. 20
  Narození: 17. 3. 1841, Velichovky
  Úmrtí: 1. 7. 1916, Hradec Králové

  Josef Kulíř vystudoval pedagogium v Hradci Králové a poté vyučoval v Zaloňově, v Plotištích nad Labem a v Německém Brodě. Ve škole i mimo školu šířil smysl pro zkrášlování bytů, domů, obcí a cest i silnic rostlinami. Žil v přesvědčení, že jen člověk...


  Saved in: