Showing 1 - 13 results of 13 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 11. 7. 1888, Kropáčova Vrutice
  Úmrtí: 13. 10. 1965, Havlíčkův Brod

  Narodil se v Kropáčově Vrutici (okres Mladá Boleslav) v rodině účetního Bedřicha Rérycha. Po studiu na reálce v Mladé Boleslavi vystudoval malbu u profesora Maxmiliána Pirnera na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1912 až 1919 pobýval v zahr...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 1. 10. 1848, Nové Hrady
  Úmrtí: 26. 10. 1917, Havlíčkův Brod

  Narodil se 1. 10. 1848 v Nových Hradech. Vystudoval Gymnázium v Litomyšli a poté medicínu na pražské univerzitě. Promoval 27. 2. 1875. Poté přišel do Ústí nad Orlicí a začal...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 9. 3. 1894, Mokrá Lhota
  Úmrtí: 31. 1. 1966, Havlíčkův Brod

  Narodil se 9. 3. 1894 v Mokré Lhotě u Nových Hradů. V letech 1909-14 absolvoval učitelský ústav v Poličce. Krátce byl pomocným učitelem v Dvořišti, v říjnu nastoupil vojenskou službu jako dobrovolník ve Vysokém Mýtě, v prosinci odjel na ruskou frontu...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 1910, Jitkov
  Úmrtí: 6. 4. 1946, Havlíčkův Brod

  Významný literární kritik, překladatel. Po absolvování chotěbořského gymnázia byl přijat na pražskou filozofickou fakultu ke studiu češtiny a francouzštiny. Chodil na přednášky například J. L. Fischera, V. Tilleho nebo F. X. Šaldy. Studium ale v roce...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 10. 11. 1883, Velešín
  Úmrtí: 30. 7. 1956, Havlíčkův Brod

  Český esperantista, doktor filozofie a ředitel gymnázia v Chotěboři. Byl vůdčí osobnost československého esperantského hnutí. Již ve studentských letech se naučil esperantu a pro tento umělý jazyk se nadchl. Později, jako profesor středních škol, poz...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 19. 6. 1911, Chotěboř
  Úmrtí: 7. 2. 1996, Havlíčkův Brod

  Český šlechtic, vlastenec, genealog, regionální autor. Pocházel se šlechtického rodu, který byl (a znovu je) majitelem chotěbořského zámku. Po maturitě na chotěbořském gymnáziu a ve Švýcarsku začal v Praze studovat zemědělské inženýrství. Studium vša...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 15. 8. 1881, Chotěboř
  Úmrtí: 30. 8. 1951, Havlíčkův Brod

  Sbormistr a hudební skladatel. Učil se hře na varhany v Obecné cyrilské jednotě v Praze (1921–23). V roce 1926 se stal ředitelem kůru v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Od roku 1932 působil jako sbormistr ženského sboru Orel v Havlíčkově Brodě. Vydal dva...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 5. 5. 1887, Záborná
  Úmrtí: 15. 2. 1964, Havlíčkův Brod

  Československý diplomat a publicista. Vystudoval brodské gymnázium. Za války byl pobočníkem velitele československých legií v Itálii v hodnosti majora. Poté byl přidělen k ministerstvu národní obrany za československé vojsko na Slovensku v bojích s M...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 3. 12. 1909, Chotěboř
  Úmrtí: 7. 2. 2003, Havlíčkův Brod

  Narodil se 3. prosince 1909 v Chotěboři. V roce 19013 se rodina přestěhovala do Vídně a po vyhlášení samostatnosti republiky v roce 1918 se vrátila do tehdejšího Německého Brodu k babičce. V letech 1918-1938 bydlel spolu s matkou, sestrou a dvěma bra...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 15. 7. 1931, Hlinsko
  Úmrtí: 5. 10. 2005, Havlíčkův Brod

  Jindřich Jun se narodil v Hlinsku v Čechách, kde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu, kterou ukončil v roce 1946. Poté nastoupil jako úředník do podniku Technolen. V letech 1951-1954 studoval Hudební školu v Pardubicích obor hra na housle. Následo...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 15. 9. 1945, Příjemky
  Úmrtí: 15. 11. 2016, Havlíčkův Brod

  Celý život ji provázela záliba ve výtvarném umění. V mládí malovala obrazy a tvořila linorytiny. Milovala vážnou hudbu. Mnoho let aktivně působila v místním pěveckém sboru Doubravan a zapojovala se do kulturního života. Byla rovněž nadšenou fofoamat...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 6. 2. 1941, Havlíčkův Brod
  Úmrtí: 1. 7. 2020, Havlíčkův Brod

  Pocházel z Chotěboře, kde též vychodil školu včetně gymnázia (tehdy jedenáctileté střední školy); odmaturoval v roce 1958. Poté absolvoval v Brně Odborné učiliště spojů (obor mechanik radiových spojů) a po složení závěrečné učňovské zkoušky byl v roc...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 12. 3. 1873, Prasek
  Úmrtí: 7. 4. 1966, Havlíčkův Brod

  Bohumil Němec studoval v letech 1892-96 zoologii a botaniku na Filozofické fakultě české univerzity v Praze. Mezi lety 1895-99 pracoval jako asistent v Botanickém ústavu české univerzity v Praze, v letech 1899-1903 jako docent, v letech 1903-07 mimoř...


  Saved in: