Showing 1 - 15 results of 15 for search '' Refine Results
 1. 1
  Narození: 6. 1. 1923, Česká Třebová
  Úmrtí: 2009, Bratislava

  Narodil se v českotřebovské železničářské rodině. Jako absolvent gymnázia v místě rodiště pokračoval ve studiu na fakultách inženýrského stavitelství v Bratislavě a Darstadtu. Po úspěšném zakončení vysokoškolských studií nastoupil nejprve do Stavopro...


  Saved in:
 2. 2
  Narození: 7. 7. 1889, Žamberk
  Úmrtí: 28. 2. 1974, Bratislava

  Architekt, průkopník moderní slovenské architektury. Působil v Bratislavě. Studia na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze (1906-1910), na AVU v Praze u prof. Plešnika (1910-1914), na spec. škole prof. Kotěry (1918-1919). Samost. projektant četných...


  Saved in:
 3. 3
  Narození: 13. 6. 1907, Kerhartice
  Úmrtí: 26. 6. 1972, Bratislava

  Narodil se 13. 6. 1907 v Ústí nad Orlicí - Kerharticích čp. 26. Vystudoval architekturu na ČVUT. Zabýval se rekonstrukcemi starověké, středověké a novověké architektury a výzkumem stavební historie památkových objektů v Čechách. Byl mj. kresličem a k...


  Saved in:
 4. 4
  Narození: 1847, Lanškroun
  Úmrtí: 3. 10. 1915, Bratislava

  Průmyslník širokých schopností. Vedle výroby šperků, hodinek i bižuterie, která byla exportována do celého Rakouska-Uherska, Itálie, Francie i Švýcarska i nadaný klenotník. Ocenění v Evropě i Americe. Přes různé funkce se spíše držel stranou komunáln...


  Saved in:
 5. 5
  Narození: 18. 5. 1882, Výprachtice
  Úmrtí: 7. 1. 1937, Bratislava

  Narodil se 18. 5. 1882 ve Výprachticích. Dlouhá léta odborným učitelem kreslení v Ústí nad Orlicí. Po 1. světové válce odešel na Slovensko a vyučoval kreslení na různých státních učitelských ústavech (v Modré, Košicích, Bratislavě). Průkopník nových...


  Saved in:
 6. 6
  Narození: 14. 12. 1893, Žamberk
  Úmrtí: 14. 4. 1977, Bratislava

  Lékařka, internistka. Žákyně K. Hynka. Prof. univ. v Bratislavě (1934), zakladatelka ftizeologie na Slovensku. 1949-61 přednostka kliniky TBC lékařské fakulty univerzity v Bratislavě. 1924 zavedla první umělý pneumotorax na Slovensku. Zabývala se inf...


  Saved in:
 7. 7
  Narození: 14. 12. 1893, Žamberk
  Úmrtí: 14. 4. 1977, Bratislava

  Lékařka, univerzitní profesorka interního lékařsví Dětství v Žamberku. 1899 se rodina přestěhovala do Hradce Králové. Po absolvování LF UK v Praze asistentkou na I. interní klinice u prof.Maixnera a Syllaby. Po vzniku Československa odchází do Bra...


  Saved in:
 8. 8
  Narození: 12. 6. 1875, Žamberk
  Úmrtí: 5. 11. 1938, Bratislava

  Lékař - dermatolog, vysokoškolský profesor. Lékařem se stal 1900. Asistent na kožním oddělení prof. V. Janovského a sekundář na klinice prof. J. Thomayera. 1908 primář dermatologického oddělení v Olomouci a šéf vojenské nemocnice. 1915 primář kožníh...


  Saved in:
 9. 9
  Narození: 13. 6. 1907, Kerhartice
  Úmrtí: 26. 6. 1972, Bratislava

  Narodil se 13. 6. 1907 v Ústí nad Orlicí - Kerharticích čp. 26. Vystudoval reálku v České Třebové a poté architekturu na ČVUT v Praze. Začínal jako malíř v reklamním oddělení firmy BAŤA ve Zlíně, jako architekt ve firmě Nevšímal – Vaníček. Zabýval se...


  Saved in:
 10. 10
  Narození: 3. 8. 1920, Hradec Králové
  Úmrtí: 24. 11. 1966, Bratislava

  Český dirigent. 1939-44 studoval na pražské konzervatoři a 1945-46 na mistrovské škole. V letech 1945-48 dirigent baletu Národního divadla, 1947-51 Státního divadla v Ostravě. Později působil v rozhlasových orchestrech v Praze a Bratislavě, 1962-66 š...


  Saved in:
 11. 11
  Narození: 21. 1. 1897, Ostrava
  Úmrtí: 15. 12. 1952, Bratislava

  Slovenský komunistický politik. Od 1921 člen KSČ, 1935-38 poslanec NS. 1939-43 působil v Sovětském svazu, 1943 vyslán z pověření moskevského zahr. vedení KSČ na Slovensko, kde spolu s G. Husákem a L. Novomeským vytvořil V. ilegální ústřední vedení KS...


  Saved in:
 12. 12
  Narození: 27. 1. 1930, Orlová
  Úmrtí: 30. 12. 2000, Bratislava

  Český houslista působící na Slovensku. V letech 1947-52 studoval na brněnské konzervatoři, 1952-57 na JAMU. 1957-64 koncertní mistr Slovenské filharmonie. 1960 založil Slovenský komorní orchestr, jehož byl uměleckým vedoucím a sólistou a jenž se pod...


  Saved in:
 13. 13
  Narození: 12. 9. 1879, Skochovice
  Úmrtí: 14. 2. 1964, Bratislava

  Studoval dva roky právo a pak geologii a mineralogii na FF UK. V letech 1905-1909 působil na ústavu České techniky v Brně. Později se podílel na geologickém průzkumu a mapování terénu. Od r. 1922 byl pověřen správou vyšší hospodářské školy v Opavě a...


  Saved in:
 14. 14
  Narození: 25. 11. 1879, Praha
  Úmrtí: 25. 10. 1934, Bratislava

  Pedagogický a literární pracovník, známý z pozdějšího působení na Slovensku, byl v letech 1908-1914 profesorem učitelského ústavu v Příboře. V té době vydal pro pedagogické účely dějiny české literatury a metodickou pomůcku češtiny. Za první světové...


  Saved in:
 15. 15
  Narození: 17. 6. 1928, Hradec Králové
  Úmrtí: 26. 7. 1990, Bratislava

  Pravnučka Jana Evangelisty Purkyně a dcera královéhradeckého pedagoga Jiřího Purkyně vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1947-52). Od roku 1953 pracovala jako kostýmní výtvarnice Slovenského národného divadla v Bratislavě a od rok...


  Saved in: